مادر خدمتیم

 

بهداشت محیط مسئولیتی مشترک
پیشرفتهای عصر جدید و توسعه جوامع بشری باعث ورود آلودگی های ناشی از فعالیتهای انسان به محیط زیست می گردد. برای گذر از این شرایط ،رعایت اصول بهداشتی با تاکید بر بهداشت محیط گریز ناپذیر است:

بهداشت محیط چیست
تعريف بهداشت محيط: علم و فن كنترل عواملي از محيط زيست است كه به هر طريقي مي توانند دررفاه و سلامت جسمي ، روحي و اجتماعي فرد تأثير داشته باشند

هدف بهداشت محيط: كنترل همه عواملي است كه اثر سويي بر پايدار ماندن سلامت انسان مي گذارد. چون بيماري هاي زيادي از طريق آب ، هوا، موادّ غذايي و بسياري از عوامل محيطي ديگر سلامت انسان را تهديد مي كند.
هدف ديگر بهداشت محيط، مطالعه عوامل محيطي مضر براي سلامت انسان و شناخت و پيشگيري و رفع اثرهاي ناشي از اين عوامل است

تعريف محيط: به مجموعه اي از آب و هوا و خاك و روابط بين آن ها و كلّيّه موجودات زنده محيط مي گويند. وضعيت سلامت و بهداشت هر فرد، هر جامعه و هر ملّت بر اثر تأثير متقابل دو محيط تعيين مي شود. يكي محيط زيست داخلي خود انسان و ديگري محيط اطراف آن. بيماري به علّت بر هم خوردن توازن محيط درون انسان و محيط اطراف او روي می دهد

با توجه به تعريف و اهداف بهداشت محيط، مي توان گفت قسمتی از فعّاليّت های بهداشت محيط عبارتند از
کنترل بر بهسازی و بهداشت مراکز تهيه، توزيع و فروش مواد غذايي، اماکن عمومي و اماکن بين راهي

كنترل آب آشاميدني مناطق تحت پوشش از نظر ميكروبي و شيميايي و به صورت متناوب و اطمينان از سلامت آب منطقه و اعلام نتايج به ارگانهاي مربوطه

كلرسنجي روزانه و در صورت لزوم گندزدايي آب

كنترل مواد غذايي و نمونه برداري از مواد غذايي مشكوك و ارسال آن به آزمايشگاه و معدوم نمودن مواد غذايي فاسد بر اساس دستورالعملهاي مربوطه

اجراي طرح يكنواخت سازي ماده 13 مواد خوردني و آشامدني و آرايشي و بهداشتي و اخذ مجوز تعطيل اماكن و مراكز از شبكه بهداشت و درمان جهت تعطيلي آنها

معرفي پيشه وران به آزمايشگاه و صدور كارت معاينه پزشكي جهت آنها طبق دستورالعملهاي صادره

بازديد از مدارس و مراكز آموزشي و مهد كودكها

بازديد و كنترل استخرهاي شنا و حمامهاي سونا

بازديد از آزمايشگاهها و مراكز بهداشتي درماني و مطبها و بيمارستانها از نظر وضعيت بهداشت محيط

بازديد از پاركها و ورزشگاهها و ترمينالها و تشكيل پرونده بهداشتي واعلام به سازمانها و مسئولين زيربط و پيگيري تا حصول نتيجه مطلوب

بررسي كنترل فاضلاب، زباله، هوا، منابع آلوده كننده آنها و مكاتبه با ارگانهاي مربوطه

رسيدگي به شکايات در زمينه های مختلف بهداشتي

سنجش يد در نمكهاي خوراكي يددار بطور روزانه و نمونه برداري از نمكهاي يد دار و ارسال به آزمايشگاه

مبارزه با حشرات و جوندگان ضمن بررسي كانونهاي آلوده و برآورد ميزان سم مورد نظر با توجه به ميزان آلودگي و نظارت بر سم پاشي توأم با آموزشهاي لازم و طعمه گذاري

اقدامات اضطراری هنگام وقوع بلايای طبيعي

بازديد از اماكن متبركه و مساجد طبق دستورالعملها مربوطه

بازديد از جايگاههاي پمپ بنزين و پيگيري نواقص مربوطه

كنترل بهداشتي اردوگاهها و زندانها جهت ساماندهي وضعيت بهداشتي آنها

نظارت بر دفع بهداشتي زباله در مناطق شهری و روستايي

نظارت بر احداث و بهسازی توالت خانوار های روستايي

نظارت بر فعاليتهای آموزشگاه های اصناف

نظارت بر فعاليت بهورزان در مورد كنترل كيفيت بهداشتي آب آشاميدني

بهسازي ( محيط روستا، منابع آب مثل چاه و چشمه، آبريزگاهها و ... ) مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي،

بهداشت محيط منازل

جلب مشاركت همگاني در جمع آوري و دفع بهداشتي زباله و فضولات و كنترل كيفيت مواد غذايي و آموزش موازين بهداشت محيط و .... و گزارش نتايج به مقامات ذيربط

راهنمائي و آموزش مردم و جلب مشاركت عمومي و همكاريهاي بين بخشي در زمينه اجراي پروژه هاي شهر سالم؛ روستای سالم

بازديد و نظارت از استخرهای شنا

بنابراین با توجّه به نوع فعّاليّت هاي بهداشت محيط، مي توان گفت رسيدن به هدف هاي آن نيازمند مشاركت همه مردم جامعه است؛ يعني همه بايد بخواهند و تلاش كنند تا بهداشت محيط تأمين شود و سلامت مردم جامعه تضمين گردد

پیامهای بهداشت محیطی

خدمات بهداشتی اولیه(P.H.C)

بهداشت محیط در روایات

بانک مقالات سایت بهداشت محیط ایران

پمفلتهای بهداشت محیطی

کتابخانه بهداشت محیط

کار آموزی و کارورزی بهداشت محیط(جزوه)

اصول بهداشت محیط

تاریخچه بهداشت محیط

تعریف بازرس بهداشت محیط

آشنائی با اصول بهداشت محیط

گزارش کارآموزی بهداشت محیط

انسان سالم ، محورتوسعه پایدار

کلیات بهداشت محیط

بهداشت محیط چیست؟

کتاب بهورزی (بهداشت محیط)
 
شرح وظائف واحد بهداشت محیط

بازدید و پایش ازمراکز تهیه و توزیع وفروش مواد غذائی
......بازدید از اماکن عمومی نظیر حمامها ، آرایشگاهها و
بازدید از پایانه های مسافربری و اتوبوسها
بازدید از مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی
بازدید از مراکز تفریحی ، پرورشی و تربیتی
بازدید از مطبهاو کلینیکهای درمانی
بازدید از آزمایشگاهها
بازدید از بیمارستانها
( بازدید از پروژه های آبرسانی ( پایش ، بهینه سازی ، تنظیم کلر باقیمانده بازدید از جایگاههای سوخت و سوخت رسانی
بازدید از فرودگاه
بازدید از سینماها
بازدید از اماکن بین راهی
.........بازدید از اماکن ورزشی شامل سالنهای ورزشی ، کلوپها و
بازدید از شناگاهها ، نمونه برداری آب و کلرسنجی آب استخرها
..........بازدید از کارخانه یخ سازی و
بازدید از درمانگاهها و مراکز بهداشتی درمانی دولتی و خصوصی
بازدید از دانشگاهها و خوابگاههای دانشجویی
بازدید از غسالخانه و گورستانها
بازدید از کارخانجات تولیدی مواد غذایی و نظارت بر نحوه دفع فاضلاب و زباله آنها
بازدید از کارخانجات تولیدی - صنعتی
بازدید از کارگاههای صنعتی
بازدید از زندان و آسایشگاههای سالمندان
بازدید ازمهد کودکها ، کودکستانها و آمادگی ها
بازدید از مساجد و اماکن متبرکه و زیارتگاهها
بازدید از مراکز رادیولوژی ، رادیوگرافی ، سونوگرافی و مراکز یونساز
اتلاف سگهای ولگرد
رسیدگی به شکوائیه فاضلاب
رسیدگی به شکوائیه زباله
رسیدگی به شکوائیه دامداریها
طرح سالم سازی میوه جات و سبزیجات
طرح مبارزه با دخانیات
جلوگیری از آلودگی هوا ، نظارت بر منابع آلوده کننده و پی گیری جهت جلوگیری از انتشار گازها و گرد و غبار در هوا
نظارت بر منابع و مخازن و خطوط انتقال آب ( پروژه های آبرسانی ) در مناطق شهری و روستایی
نظارت بر حمل و نقل ، دفع و دفن بهداشتی زباله و شرکت در جلسات تعیین جایگاههای انتقال و دفن بهداشتی زباله اعم از شهر و روستا
بهسازی دامداریها و پرورش طیور و نظارت بر برنامه های جمع آوری و دفع فضولات حیوانی در زمینهای کشاورزی
طرح تشدید کنترل مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی در عصرها و روزهای تعطیل
نظارت فعال و مستمر در اجرای طرح خیابان نمونه و گسترش فعالیت در این امر جهت توسعه آن و در راستای طرح شهر سالم
انجام نظارت مستمر بر اجرای طرح رابطین صنوف
نمونه برداری مواد غذایی و ارسال آن به آزمایشگاه مواد غذایی
انجام نظارت مستمر بر اجرای طرح ممنوعیت مواد غذایی غیر مجاز و غیر قابل مصرف خوراکی
انجام و نظارت مستمر بر اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی
تعیین حریم منابع آب شرب
نمونه برداری آب جهت آزمایشات میکروبی و شیمیایی
آموزش کلرزنی برکه ها و منابع فاقد مسئول
کلرسنجی ازشبکه آب شرب
جمع آوری اطلاعات مربوط به نیازمندیهای بهداشت محیط روستایی ( برنامه ریزی ، اولویت بندی و اجرا
پی گیری و اجرای نظارت بر برنامه های بهداشت محیط روستا
برنامه ایجاد روستای سالم بطور فعال و مستمر
برنامه مبارزه با حشرات و جوندگان
برنامه ایجاد شهر سالم به طور فعال و مستمر
.....برنامه مقابله با کاهش اثرات بلایای طبیعی ( سیل ، زلزله و
برنامه های آموزشی از قبیل تهیه نشریات ، آموزش صنوف و
کنترل و نظارت بر برنامه جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب و ارزیابی برنامه های جمع آوری فاضلاب
بهداشت مسکن
تشکیل جلسات شوراهای بهداشتی شهر و روستا و شرکت در جلسات بازرگانی ، کمیسیون نظارت بر مواد غذایی .
....................و

پمفلتهای بهداشت محیطینام :وحيد

نام خانوادگي:جعفري

سمت:كارشناس مسئول

تلفن:03517240171

داخلي :305

نام :محمدرضا

نام خانوادگي:زارع

سمت:كارشناس مواد غذايي

تلفن:03517240171

داخلي :282

نام :محمدرضا

نام خانوادگي:محمودي صدر

سمت:كارشناس بهداشت پرتوها 

تلفن :03517240171

داخلي:282
نام :محمد مهدي

نام خانوتدگي:دشتي

سمت:كارشناس آب وفاضلاب

تلفن:03517240171


داخلي:282
نام : راضیه

نام خانوادگي: چرخکار زاده

سمت:كارشناس سامانه بهداشت محیط

تلفن:03517240171

داخلي:304

نام :ولي

نام خانوادگي:داد

سمت:مسئول آزمايشگاه رفرانس آب

تلفن:03517247443

نام:بي بي فاطمه

نام خانوادگي:خامسي

سمت:كارشناس آزمايشگاه آب

تلفن:03517247443

نام :فاطمه

نام خانوادگي:پوركوثري

سمت:كارشناس آزمايشگاه آب

تلفن:03517247443