بیوبانک کوهورت

کوهورت سالمندان

کوهورت مادران و نوزادان

کوهورت شاهد سلامت بالغین یزد

ارسال پیش پروپوزال

فایل های ضروری

تابلو اخبار سایت

در این بخش میتوانید از آخرین اخبار و اطلاعات در مورد پیشرفت پروژه های مرتبط با مطالعات آینده نگر دانشگاه مطلع گردید. اخبار و اطلاعات کامل تر را میتوانید در بخش اخبار مرکز مطالعه نمایید. در صورت علاقمندی به اخبار مرتبط با فعالیت مرکز میتوانید با ثبت نام در خبرنامه سایت آخرین اطلاعات را دریافت کنید. شما همچنین میتوانید با این مرکز تماس بگیرید. اطلاعات تماس در بخش تماس با ما قرار دارد.

کلیه اخبار سایت...