قابل توجه كليه مراكز

با هدف تسهیل روند درج میزان داروی مصرفی روزانه و آمار ماهیانه  فایل اکسل ثبت آمار روزانه جهت استفاده مراکز در دسترس کلیه همکاران قرار گرفت.فرمهای درخواستی در دو فایل جداگانه جهت مراکز 100 و 200 تایی مي باشد. جهت استفاده از فایل مذکور لطفاً به خاطر داشته باشید که بدلیل آنکه فایل دارای فرمول نویسی میباشد حتما یک نسخه پشتیبان از آن نگهدارید تا درصورتی که اشتباهاً فرمول سلول های فایل مذکور پاک شد یا تغییر کرد بتوانید از نسخه پشتیبان استفاده کنید لازم به ذکر است برای تکمیل فرم ثبت دارو ها از آنجایی که خانه هایی که با رنگ زرد مشخص شده اند دارای فرمول نویسی بوده وبه صورت خودکار تکمیل میشوند، لذا لطفاً به خانه هایی که با رنگ زرد مشخص شده دست نزنید زیرا ممکن است باعث تخریب فرمول آن خانه شده و درنتیجه لیست داروی مرکز با اشکال تکمیل شود و عواقب آن به عهده مرکزمیباشد.

بهتر است جهت تکمیل لیست اینگونه عمل شود:


ابتدا به سربرگهای "مشخصات مرکز" و "ثبت داروی روزانه" وارد شده و مشخصات مرکز و بیماران را تکمیل نمائید. و سپس خانه های 1-31 را که مقابل نام هر بیمار در سربرگ "ثبت داروی روزانه "میباشد مطابق پرونده هر بیمار و داروی دریافتی وی در هر روز تکمیل نمایید. توجه نمائید در ستون نام و نام خانوادگی بیمار اگر عدد یا حروفی به جزء نام بیمار وارد شود فرمول یک بیمار به تعداد بیماران اضافه مینماید و برای رفع مشکل پشت سر هم نبودن بیماران در سربرگ "ثبت داروی روزانه "از گزینه copy و بعد paste  استفاده و اسامی باقی مانده را  delete نمائید به این شکل اسامی را پشت سرهم قرار میدهید . هرگز از گزینه ی cut  استفاده نکنید.لازم به ذکر است که اگر سربرگ "برگه ورود روزانه دارو" در طی ماه تکمیل گردد پایان ماه فقط لازمست سربرگ"لیست آمار دارو" را چاپ نمایید. ضمناً دوز دارو براساس سي سي وارد شود

 

Initiates file downloadفرم ثبت آمار ماهيانه مصرف دارو ( 100 تايي)

 

Initiates file downloadفرم ثبت آمار ماهيانه مصرف دارو (200 تايي)

.

همكاران گرامي مي توانند فرم معرفي مسئول فني جانشين را از لينك زير دريافت نمايند.

دانلود فرم

به استحضار می رساند آدرس ایمیل دبیرخانه درمان اعتیاد این معاونت به آدرس زیر تغییر پیدا نموده است لذا خواهشمند است من بعد آمار سه ماهه و موارد خواسته شده ی مورد نظر را به این آدرس ایمیل فرمایید.

E-mail:mohsen.hajisadeghi49@ssu.ac.ir

...........................................................................

Initiates file downloadفرم مشخصات مراکز جهت آمار 3 ماهه ( جدید)

راهنمای فرم

مداخلات روان شناختی فقط شامل کسانی می شود که درمان بدون دریافت دارو را انتخاب کردند و تشکیل پرونده می دهند.در ثبت تعداد آن از بین مداخله فردی و گروهی می بایست یکی از این دو مورد ثبت گرددو درصورتی که هر دوی آنها انجام شده است تنها مداخله گروهی ثبت گردد. ولی آموزش خانواده را می توان با یکی از این دو مورد ثبت گردد.

Initiates file downloadراهنمای تصویری تکمیل فرم