پيوند اعضاء در ايران و جهان

تاريخچه پيوند در جهان:

پيوند اعضاء همواره از آرزوهاي ديرينه بشر بوده است و حتي در قديمي ترين آثار ايران و جهان، مجسمه ها و تصاويري از پيوند سر انسان به بدن حيوانات يا انواع و اقسام اينگونه تخيلات فكري به چشم مي خورد.

در قرن دوم قبل از ميلاد يك جراح چيني ، فرضيه پيوند بعضي از اعضاء را مطرح نمود. در سالهاي 305-285 بعد از ميلاد درباره اين موضوع تحقيقات علمي و عملي بيشتري در قرن 13 ميلادي، با نشر گزارش روشهاي پيوند اعضاء و ترمیم بینی قدم مهمی به سوی پیوند اعضاء برداشته شد.

پيوند اعضاء اقدامي حيات بخش در مبتلايان به نارسايي پيشرفته اعضاء بوده و موجب بهبود كيفيت زندگي بيماران مي شود. اين پديده يكي از پوياترين دستاوردهاي علمي پزشكي در جهان است و از نشانه هاي مهم ارتقاء سطح دانش پزشكي و توانمنديهاي علمي و فني مراكز پزشكي تلقي مي گردد.

پيوند براي بعضي اعضاء تنها روش جايگزين عضو نارسا مي باشد و براي بعضي ديگر، مانند كليه ها، با اينكه روش جايگزين آن يعني دياليز هم وجود دارد، پيوند از لحاظ كيفيت زندگي بيمار ارجح بوده و علاوه بر آن از نظر اقتصادي نيز مقرون به صرفه است.

اولين پيوند موفق در دنيا ، در سال 1952 از يك دوقلوي مشابه به برادرش كه دچار نارسايي كليه بود زده شد و اين عمل بي سابقه توسط پروفسور موردي در آمريكا انجام شد و به دليل عدم تفاوت ژنتيكي دوقلوهاي مشابه پيوند كاملاً موفقيت آميز بود و او به همين دليل موفق به دريافت جايزه نوبل گرديد.

در سال 1967 نيز اولين پيوند قلب انسان در آفريقاي جنوبي انجام گرفت.

Initiates file downloadادامه مطلب