تالاسمي چيست؟

تالاسمي نوعي كم خوني ارثي است كه به علت اختلال در كارآيي گلبولهاي قرمز خون پديد مي آيد. گلبولهاي قرمز حاوي هموگلوبين هستند كه اكسيژن را از ريه ها به بافتهاي بدن منتقل مي كند. در بيماريهاي تالاسمي، هموگلوبين به ميزان لازم ساخته نمي شود در نتيجه اكسيژن كافي به بافتهاي بدن نمي رسد.

 

شيوع و پراكندگي

اين بيماري تقريباً در همه نژادها ديده مي شود ولي شيوع آن در اطراف مديترانه، نواحي استوايي و مناطق نزديك استوا در آفريقا و آسيا زيادتر است . به اين ترتيب كمربند تالاسمي در برگيرنده مديترانه ، شبه جزيه عربستان ، قسمتهايي از آفريقا ، تركيه ، ايران، هند ، آسياي جنوب شرقي مي باشد. براساس آمار سازمان بهداشت جهاني، 4 درصد از جمعيت كشور ما، ناقل تالاسمي (تالاسمي مينور) هستند. در حال حاضر حدود 3-2 ميليون نفر ناقل تالاسمي و بيش از 20 هزار نفر بيمار تالاسمي ماژور در ايران وجوددارد و سالانه حدود 800 نفر به جمعيت بيماران تالاسمي ماژور كشور ما، اضافه مي گردد . شيوع تالاسمي در ايرن برحسب منطقه جغرافيايي متفاوت است و بالاترين شيوع در كرانه درياي خزر و خليج فارس وجود دارد استانهاي مازندران ، گيلان ، هرمزگان، خوزستان، كهكيلويه و بويراحمد ، فارس ،‌بوشهر ، سيستان و بلوچستان ، كرمان و اصفهان 10 ا ستان پرشيوع كشور مي باشند.

Initiates file download
ادامه مطلب