-->
برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای بیمارستان
1393/10/18 13:34


به گزارش روابط عمومی بیمارستان همزمان با تولد پیامبر اکرم و سلاله پاکش امام جعفر صادق(ع) مراسم یادبود هشت تن از شهدای بیمارستان با حضوری جمعی از مسئولین و پرسنل دانشگاه و بیمارستانهای استان به میزبانی بیمارستان شهید دکتر رهنمون در نمازخانه خوابگاه علی اکبر دانشگاه ازساعت 7 الی 8:30 مورخ 93/10/18با تلاوت زیارت عاشورا ,مداحی و سخنرانی حاج آقا هراتی به همراه صرف صبحانه برگزار گردید .


بازگشت

-->
برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای بیمارستان
1393/10/18 13:34


به گزارش روابط عمومی بیمارستان همزمان با تولد پیامبر اکرم و سلاله پاکش امام جعفر صادق(ع) مراسم یادبود هشت تن از شهدای بیمارستان با حضوری جمعی از مسئولین و پرسنل دانشگاه و بیمارستانهای استان به میزبانی بیمارستان شهید دکتر رهنمون در نمازخانه خوابگاه علی اکبر دانشگاه ازساعت 7 الی 8:30 مورخ 93/10/18با تلاوت زیارت عاشورا ,مداحی و سخنرانی حاج آقا هراتی به همراه صرف صبحانه برگزار گردید .


بازگشت

-->
برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای بیمارستان
1393/10/18 13:34


به گزارش روابط عمومی بیمارستان همزمان با تولد پیامبر اکرم و سلاله پاکش امام جعفر صادق(ع) مراسم یادبود هشت تن از شهدای بیمارستان با حضوری جمعی از مسئولین و پرسنل دانشگاه و بیمارستانهای استان به میزبانی بیمارستان شهید دکتر رهنمون در نمازخانه خوابگاه علی اکبر دانشگاه ازساعت 7 الی 8:30 مورخ 93/10/18با تلاوت زیارت عاشورا ,مداحی و سخنرانی حاج آقا هراتی به همراه صرف صبحانه برگزار گردید .


بازگشت