منوی سایت دانشکده پرستاری مامایی

ثبت نام اینترنتی وام  از طریق internet explorer در نوار آدرس http://portal.srd.ir/login.aspx .را وارد نمایید

قابل توجه دانشجویان عزیز که برای استفاده از تسهیلات خوابگاه و وام دانشجویی تمایل به گرفتن تعهد محضری دارند فرم تعهد محضری را از لینک ستاره دار ذیل گرفته و به دفتر اسناد رسمی تحویل دهند و اصل سند تعهد محضری و کپی حکم گارگزینی ضامن یا جواز کسب را به امور دانشجویی تحویل دهند.

نکته قابل توجه اینکه تاریخ کپی حکم کارگزینی یا جواز کسب حتما باید به روز باشد(مثال:تاریخ سند محضری اگر برای سال 95 هست تاریخ کپی حکم ضامن هم برای سال 95باشد)  و شماره حکم کارگزینی یا جواز کسب حتما در تعهد محضری قید شود، تنها شماره پرسنلی  کافی نیست.تحویل اصل سند تعهد محضری و کپی حکم ضامن و شماره حساب بانک تجارت بنام خود دانشجو، برای اخذ وام دانشجویی، به دانشکده مربوطه الزامی است.وام به دانشجویان کارمند تعلق نمی گیرد. 

Opens external link in new windowثبت نام دانشجویان جدید الورود حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی - الزامی -

دستورالعمل و فرم درخواست وام بنیاد علوی

راهنمای صدور گواهی تسویه حساب صندوق رفاه

آشنایی با ضوابط و مقررات پرداخت تسهیلات دانشجویی

راهنمای تصویری ثبت نام وام دانشجویی

فایل درخواست وام قرض الحسنه دانشجویی

راهنمای مشاهده وضعیت بدهی و پرداخت اینترنتی هزینه خوابگاه ها و غیره

فرم گزارش حادثه