بیمارستان محمد صادق افشار به عنوان یک مرکز آموزشی درمانی پذیرای دانشجویان محترم گروههای پزشکی می باشد.

این بیمارستان به عنوان قطب قلب جنوب کشور محل استقرار اساتید محترم گروه آموزشی قلب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد می باشد.

ضمنا اساتید گروه های آموزشی زنان و زایمان ، رادیولوژی و ارتوپدی دانشگاه نیز با این مرکز بهداشتی درمانی همکاری صمیمانه ای دارند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به قسمت "گروه های آموزشی" مراجعه و گروه مورد نظر خود را انتخاب نمایید.