منوی سایت دانشکده پرستاری مامایی

ثبت نام اینترنتی وام   internet explorer در نوار آدرس portal.srd.ir/login.aspx را وارد نمایید

قابل توجه دانشجویان عزیز که برای استفاده از تسهیلات خوابگاه و وام دانشجویی تمایل به گرفتن تعهد محضری دارند فرم تعهد محضری را از لینک ستاره دار ذیل گرفته و به دفتر اسناد رسمی تحویل دهند و اصل سند تعهد محضری و کپی حکم گارگزینی ضامن یا جواز کسب را به امور دانشجویی تحویل دهند.

نکته قابل توجه اینکه تاریخ کپی حکم کارگزینی یا جواز کسب حتما باید به روز باشد(مثال:تاریخ سند محضری اگر برای سال 95 هست تاریخ کپی حکم ضامن هم برای سال 95باشد)  و شماره حکم کارگزینی یا جواز کسب حتما در تعهد محضری قید شود، تنها شماره پرسنلی  کافی نیست(مسئول امور دانشجویی)