اخبار جدید پژوهشی

قابل توجه کلیه اعضاء محترم هیئت علمی، با توجه به دسترسی کلیه اعضاء هیئت علمی به اتوماسیون اداری از این به بعد بنا بر دستور مقامات بالاتر اطلاع رسانی فقط از طریق اتوماسیون صورت می گیرد لطفا" روزانه اتوماسیون شخصی خود را چک نمایید.

با تشکر

آرشیو 1