معرفی لینک های مفید

 

معرفی لینک های مفید
 

دانشکده های پرستاری  و مامایی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

شامل لیست و ادرس وب سایت

لیست ژورنال های ISI

لینک جستجوی ژورنال های ISI

بازنگری کشوری دوره پرستاری

Nursing Reform

شبکه ملی تحقیقات ضایعات نخاعی ایران

IRSCI Network

هم اندیشی و نظریه پردازی حرفه ای
در پرستاری و مامایی

nmtd.tums.ac.ir/default.aspx

مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی

The Nursing Midwifery Care Research Center (NMCRC)

مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری

The Nursing Research Center

مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی

elm.sbmu.ac.ir

شبکه بین المللی آموزش دکترای پرستاری

Directory of International Doctoral Programs

سازمان نظام پرستاري جمهوري اسلامي ايران

International Nursing Organization of Islamic Republic of Iran

انجمن علمي پرستاري ايران

Iranian Nursing Scientific Association

انجمن علمی مامایی ایران

www.irmidwifery.org

پایگاه اطلاع رسانی پرستاری

www.Nurseblog.ir

جهاد دانشگاهي دانشگاه علوم پزشکی تهران

Iranian Academic center for Education, Culture and Research, TUMS Branch (ACECR)

معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

Ministry of Health and Medical Education, Deputy of Resaerch

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي

Ministry of Health and Medical Education

بانك اطلاعات جهاد دانشگاهي

Scientific Information Database

بانك اطلاع رساني پزشكان ايران

irteb

بانك جامع مطالعات و اطلاعات جوانان

Youth Comprehensive Database

انستيتوي ملي سلامت

National Institute of Health

كتابخانه بين المللي پزشكي(NLM)

National Library of Medicine

سازمان بهداشت جهاني

World Health Organization

سايت اطلاع رساني مد اسكيپ

Medscape

مركز پرستاري

Nursing Center

مركز كنترل و پيشگيري بيماريهاي امريكا

Centers for Disease Control Prevention

مقالات

Findarticles

مركز بيومديكال

Biomedcentral

شوراي بين المللي پرستاران

International Council of Nurses

انجمن پرستاري امريكا

American Nurses Association

انجمن پرستاري كانادا

Canadian Nurses Association

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ايران

Iran documents

اداره سازمان جهانی بهداشت در ایران

WHO Iran office

مجلات رايگان علوم پزشکی

free medical journals

خبرگزاري دانشچويان ايران

Isna

خبرگزاري قرآني ايران

Iqna

مؤسسه صندوق قرض الحسنه دانشجويان ايران

Isfa

انتشارات بشری _ معرفی کتب علوم پزشکی در کشور

Mspc

پژوهشیار

http://research.tums.ac.ir/

فعالیت های علمی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی

Scientific Activities

کتابخانه دیجیتال

Digital Library

پایگاه اطلاع رسانی ICNP

www.icnp.ir

بانک اطلاعاتی پایان نامه های علوم پزشکی کشور

http://thesis.research.ac.ir

کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

http://hbi.ir/part6/default.aspx

پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور

http://news.research.ac.ir