دکتر معــراج فـربد

متخصص جراح

 

دکتـر محمدحسین پناه بخدا

متخصص و جراح مغز و اعصاب

 

 

 

دکتـر مهدی عابدین زاده

متخصص ارولوژی

 

دکتـر صمد زارع

متخصص ارولوژی

 

 

 

دکتـر محمد رضا معین

 متخصص ارولوژی

 

 

دکتـر سراج الدین وحیدی

متخصص ارولوژي

 

 

 

   دکترسیدمحمدحسین جمال الدینی

بوردتخصصی ارتوپدي

 

دکتـر علیرضا میرجلیلی

متخصص ارتوپدي

 

 

 

 دکتـر سیدحسین سعید

متخصص جراحی استخوان و مفاصل 

 

 

 

دکتـر محمدرضا سبحان

متخصص ارتوپدی- فلوشیپ فوق تخصصی زانو و استادیار دانشگاه

 

 

 

دکتـر حمید پهلوان حسینی

متخصص ارتوپدی

 

خـانم دکتـر فلورا فلاح

متخصص قلب و عروق

 

 

 

دکتـر سینا رافت

متخصص قلب و عروق

 

خانم دکتـر مهدیه طبخی

متخصص قلب و عروق

 

 

 

 

خانم دکتـر زهرا انصاری

متخصص قلب و عروق

 

طیبه گلشن

متخصص زنان

 جهت دریافت  برنامه صبح  اینجا کلیک کنید

جهت دریافت برنامه عصر اینجا کلیک کنید