منوی سایت دانشکده پرستاری مامایی

معاون دانشجویی فرهنگی

دكتر علي اكبر واعظي
 

دكتراي پرستاري استاديار

 ايميل  vaeziali@yahoo.com

 شماره تماس دانشكده:  5 – 38241751 (035)

داخلي: 233

 دانشگاه علوم پزشكي
 
 
 
 

 

کارشناس امور فرهنگی


سید حمزه حسینی مطلق

کارشناس امور فرهنگی دانشکده


ساعت حضور:

شنبه تا چهارشنبه

کارشناس امور دانشجویی

فاطمه کیانی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی
کارشناس امور دانشجویی 

زمان حضور:شنبه تا چهارشنبه

تلفن:38241751 داخلی 272