منوی سایت دانشکده پرستاری مامایی

 

 

دکتربهناز انجذاب

معاون پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی - دانشیار

behnazenjezab@yahoo.com

ساعت حضور و مکان: شنبه تا چهارشنبه ، دانشکده پرستاری و مامایی

 

- برگزاری جلسات شورای پژوهشی دانشکده

- نظارت و پیگیری بررسی و تصویب طرح های پژوهشی اعضا هیئت علمی و غیر هئیت علمی گروههای مختلف آموزشی دانشکده و در صورت نیاز ارجاع به شورای پژوهشی دانشگاه برای تصویب نهایی

- ارسال طرح ها و پروپوزال ها به کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی جهت اخذ کد اخلاقی

- ارسال طرح ها و پروپوزال ها به کمیته بودجه بندی دانشگاه علوم پزشکی

- تنظیم قراردادهای پژوهشی مرتبط به طرح ها

- تهیه گزارش فعالیت پژوهشی اعضائ محترم هیئت علمی جهت ارتقاء سالانه

- شرکت در شورای پژوهشی دانشگاه

- ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشکده

- نظارت بر امور واحدهای پژوهشی تابعه (واحد کتابخانه ،اینترنت و...)

- همکاری در ارائه خدمات علمی و برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی 

- برگزاری کارگاه های پژوهشی بر اساس نیاز مخاطبین

- نظارت بر فعالیت های کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده

- تدوین اولویت های پژوهشی دانشکده با مشارکت مدیران محترم گروه های آموزشی مختلف دانشکده

- اعلام مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه به اعضاء محترم هیئت علمی