سامانه علم سنجی اعضاء هیات علمی

Opens external link in new window 

سامانه پژوهان

Opens external link in new window

سامانه فهرست مجلات نامعتبر و جعلی

Opens external link in new window

1- دسترسی آزمایشی به مجموعه Combridge University Press تا پایان بهمن که شامل 380 عنوان مجله می باشد.

http://www.cambridge.org/core/browse-subjects         http://www.cambridge.org/core

2- دسترسی آزمایشی به مجموعه Pathway Studio تا نیمه بهمن           http://patwaystudio.com

3- برقراری دسترسی به پایگاه Embase و Reaxys در کتابخانه بیمارستان شهید صدوقی(Embase) و کتابخانه دانشکده داروسازی(Reaxys).

جذب دستیار پژوهش سرباز در مراکز تحقیقاتی Initiates file downloadدریافت فایل  سامانه برنامه: rap.hbi.ir

سامانه مدیریت انتشارات دانشگاه (مداد): books.research.ac.ir

بانک کامل و به روز کتاب های منتشر شده دانشگاه های علوم پزشکی کشور

فهرست مجلات علمی پژوهشی وزارت بهداشت، نمایه شده در بانک اطلاعاتی Scopus، در هر لحظه از طریق آدرس: journals.research.ac.ir/scopus قابل دسترس است.

 

لینکهای مرتبط

فرم ها

مرکز مطالعات کوهورت

واحد علم سنجی

اطلاع رسانی و منابع علمی

پژوهش و ارزیابی تحقیقات

نظارت و هماهنگی مراکز تحقیقاتی

توسعه علم و فناوری سلامت

سامانه پژوهشی

مدیریت توسعه فناوری سلامت و ارتباط با صنعت

واحد نشر

واحد فناوری اطلاعات

اخبار برگزیده

در این بخش ما تلاش می نماییم که خبرهای مهم معاونت را در اختیار شما قرار دهیم.اطلاعات این بخش شامل اخبار جلسات، بازدیدها و همایشهای کشوری و استانی، بسته های خبری مطابق با تقویم پژوهشی کشوری و در نهایت ارائه آمار و اطلاعات صحیح میباشد.

کلیه اخبار سایت...

 • انتصاب آقای دکتر محمود وکیلی به عنوان مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات

  طی حکمی، آقای دکتر محمود وکیلی به عنوان مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات منصوب گردیدند.

 • انتصاب آقای دکتر امین صالحی به عنوان سرپرست واحد بودجه بندی معاونت تحقیقات و فناوری

  آقای دکتر امین صالحی، عضو هیئت علمی گروه تغذیه دانشکده بهداشت به عنوان سرپرست واحد بودجه بندی معاونت تحقیقات و فناوری منصوب شدند.

 • انتصاب آقای دکتر محمد رنجبر به عنوان رئیس گروه برنامه ریزی و ارزیابی مراکز تحقیقاتی وفعالیتهای پژوهشی

  طی حکمی، آقای دکتر محمد رنجبر به عنوان رئیس گروه برنامه ریزی و ارزیابی مراکز تحقیقاتی و فعالیتهای پژوهشی منصوب شدند.

 • انتصاب خانم دکتر پریسا خانی به عنوان سرپرست واحد نشر

  خانم دکتر پریسا خانی به عنوان سرپرست واحد نشر معاونت تحقیقات و فناوری منصوب گردیدند.

 • انتصاب آقای دکتر محمد تقی قانعیان به عنوان سرپرست دفتر توسعه فناوری

  طی حکمی، آقای دکتر محمد تقی قانعیان به عنوان سرپرست دفتر توسعه فناوری منصوب شدند.

 • تشکیل کمیته بیوبانک معاونت تحقیقات وفناوری

  اعضای کمیته: دکترامیرهوشنگ مهرپرور، دکترحبیب نیکوکار، دکتررضامنصوری، دکتر مهتا مظاهری، دکترمحمدجوادزارع، دکترحسین زارعی، دکترجوادزواررضا