جهت مشاهده فیلم آموزش سیستم مدیریت بیمارستانی (HIS) تیراژه بر روی لینک زیر کلیک کنید :

Opens external link in new windowنمایش فیلم های آموزشی  سیستم مدیریت بیمارستانی تیراژه

 

توجه داشته باشید که برای مشاهده این فیلم ها باید نرم افزار adobe flash player بر روی رایانه شما نصب شده باشد

 

ضمنا می توانید این فیلمها را از طریق لینک های زیر دانلود کنید :

Opens external link in new windowدانلود فیلم آموزشی رادیولوژی

Opens external link in new windowدانلود فیلم آموزشی تست های قلب و اندوسکوپی

Opens external link in new windowدانلود فیلم آموزشی فیزیوتراپی

Opens external link in new windowدانلود فیلم آموزشی دیالیز

Opens external link in new windowدانلود فیلم آموزشی آزمایشگاه

Opens external link in new windowدانلود فیلم آموزشی پاتولوژی