Initiates file downloadبرای مشاهده معرفی اداره مشاوره اینجا کلیک کنید

Initiates file downloadبرنامه حضور مشاورین در اداره مشاوره و خوابگاه ها ودانشکده ها

Initiates file downloadفرایند نویت دهی در اداره مشاوره

Initiates file downloadفرایند عضوگیری همتایاران اداره مشاوره

 

   اداره مشاوره و راه‍ـنمايي دانشجویی داراي كـادر تخصصي روانپزشک، روانشـناس، مشـاور و مـددكار اجـتماعي پاسخگوي بسياري از مشكلات عاطفي، آموزشي و تحصيـلي، روابط بين فـردي، شيوه هاي مقابله با فشارهاي روزمـره زندگي و ...  دانشجویان مي باشد.

از اهداف مهم اين اداره  مي توان به نكات زير اشاره نمود :

1-     کمک به مراجعین در شناخت بهتر خود (استعدادها- توانائیها- رغبتها- ارزشها- افکار- به منظور ارتقای سطح فکر و اعتلای هر چه بیشتر توانمندی ها)

2-     کمک به مراجعین در انتخاب و تصمیم گیری ها ی مهم زندگی (مانند تصمیم گیری در زمینه رشته تحصیلی- انتخاب همسر-شغلی0 امور اجتماعی و ...)

3-     کمک به رشد توانایی و استعدادهای بالقوه و توسعه خلاقیت های مراجعین و به کارگیری این قابلیتها در تعالی فرد و اجتماع

4-     کمک به مراجعین در بهبود سازگاری فردی- خانوادگی- روابط زناشویی و ...

5-     کمک به پیشگیری از بروز مشکلاتی که می توانند سر منشاء ایجاد اختلالات عمیق عاطفی-شناختی باشند.

6-     تلاش برای درمان نارسایی ها و اختلالات شناختی-عاطفی و هیجانی ایجاد شده

7-     کمک به مراجعین در فراگیری مهارتهای لازم برای برقراری روابط سالم با افراد دیگر در محیطهای مختلف اجتماعی

8-     کمک به مراجعین برای شناخت و پذیرش ارزشهای حاکم بر جامعه و شناسائی و تحلیل هیجانهای بازدارند از پذیرش و عمل به این ارزشها

9-     کمک به ارتقا سطح بهداشت روانی دانشجویان

10- رفع موانع موجود در ادامه موفقیت آمیز تحصیلات دانشگاهی

11- کمک به دانشجویانی که در طول دوران تحصیل مشکلات تحصیلی و آموزشی دارند.

کمک به دانشجو جهت سازگاری با شرایط و مقتضیات زندگی دانشجویی  

بعضي از روزهاي زندگي نقاط اوجي دارد كه بينش ما را نسبت به خويشتن و زندگي متحول مي سازد . يكي از اين روزها ، ورود به دانشگاه مي باشد .  ماه ها و روزهاي قبل از كنكور را با تلاش و اميد به موفقيت سپري كرديم تا روياهايمان را درباره ورود به دانشگاه و گشودن دريچه اي تازه به سوي افق هاي روشن تر تحقق بخشيم . اينك تلاش ها به ثمر رسيده اند و ما در برابر آزمون خطير ديگري قرار داريم : دانشجويي ، « دانشجويي » بهانه اي است براي پوييدن و جستجوي دانش ، ابزاري براي گسترش و ژرفا بخشيدن به بينش ها و نگرش ها ، عرصه اي براي رشد و تحول ابعاد مختلف شخصيت و مركبي براي رسيدن به كمال . آنچه سفر چند ساله دانشجويي را عمق و معنا مي بخشد ، گذر موفق از فراز و نشيب و گاه گذرگاه هاي نفس گير آن است . سازگاري با محيط و شرايط جديد به ويژه براي دانشجويان غير بومي و ساكن خوابگاه ،‌زندگي گروهي ، زندگي مستقل از والدين ، بر عهده گرفتن مديريت امور شخصي ـ از نظافت و آشپزي گرفته تا تنظيم هزينه ها ـ همزيستي و مراوده با افرادي ناآشنا و از فرهنگ هاي مختلف و در كنار همه اين ها ، موضوعات تحصيلي از قبيل فنون يادداشت برداري ، ارائه سخنراني در كلاس ، تمركز ، امتحان دادن و ... راهي كه در آغاز آنيم به پوينده اي سرشار از اميد ، انگيزمند ، هدفمند ، تلاش گر ، بي باك در سختي هاي راه ، افتادن ها و خستگي هاي احتمالي ، جستجو گر ،‌شيفته يادگيري ، مومن به توانايي هاي شخصي ، معتمد به نفس و خالق ايده هاي نو نياز دارد . مسافر اين سفر مشتاقانه راه مي پيمايد تا طلوع فرداي سفر را به تماشا بنشيند . به راستي كه دانشجويي، آزمون گاهي است خطير و اگر آن گونه كه بايد طي شود عقل و دل مي پرورد . دانشگاه عرصه ازمايش است و اگر از پس آن به خوبي براييم ، دستاوردهاي گران سنگي براي خود و جامعه به ارمغان خواهيم آورد .مشتاقانه به شكوفايي  و سربلندي شما چشم دوخته ايم . 

سازگاري با شرايط جديد :

انسانها در مواجهه با تغييرات مهم زندگي خواه مثبت و يا منفي دچار استرس مي شوند كه شدت آن در افراد و شرايط مختلف متفاوت است . پذيرفته شدن شما در دانشگاه احتمالاً تغييرات زيادي را با خود به همره آورده و در صورتي كه در شهري غير از محل سكونت خود تحصيل مي كنيد اين تغييرات چشمگير تر است ، از قبيل : شروع برنامه تحصيلي جديد و متفاوت ، افزايش حجم كار درسينسبت به دبيرستان ،‌ ترك خانواده و دوستان و زندگي مستقل و دور از‌آنها ، ديدار افراد و محيط جديد و ناآشنا ، مواجهه با مشكلات اقتصادي و ...توجه به پيشنهادات زير شما را در سازگاري با شرايط جديد و استفاده بهينه از آن ياري مي دهند :1ـ اولين قدم اين است كه تغييرات ايجاد شده را بشناسيد . در صورتي كه به خاطر دوري از خانواده غمگين شده ايد ، به خود حق بدهيد . غم غربت يك احساس طبيعي است كه براي همه كساني كه خانواده را ترك مي كنند پيش مي آيد .2ـ براي كنار آمدن با اين شرايط عجله نكنيد . شما هم مثل ديگران براي سازگاري با تغييرات به زمان نياز داريد. اگر دچار احساس نگراني شديد و يا مغلوب احساسات خود گشته ايد به خود فرصت دهيد و سعي نكنيد تا سريع خود را عوض كنيد . 3ـ مشخص كنيد كه كدام جنبه هاي تغيير يشتر آزارتان مي دهد ، مواجهه با افراد و محيط ناآشنا ؟ حجم زياد كارهاي درسي ؟ دوري از خانواده ؟ مشكلات ارتبايط با هم اطاقي ها و يا ديگر افراد ؟ مشكلات اقتصادي ؟ و يا ... ؟ 4ـ به گذشته فكر كنيد و تغييرات مهم زندگي خود را به خاطر بياوريد . در آن زمان چه احساسي داشتيد ؟ چگونه با آن سازگار شديد ؟ از چه مراحلي گذشتيد تا به آن عادت كرديد ؟ به ياد بياوريد زماني كه يك كار جدي مثل دوچرخه سواري و يا رانندگي را براي اولين بار تجربه كرديد چقدر متزلزل بوديد و براي آموختن آن چه صدماتي خورديد ؟ مي بينيد كه نه تزلزل ، نه اضطراب و نه شكست تاثيري براي مهارت يافتن در آن زمينه نداشت و تنها تلاش مداوم و يادگيري باعث ايجاد آن مهارت شما گشت .5 ـ ورزش كنيد . هر جور كه دوست داريد و در هر جايي كه برايتان راحت تر است . ورزش باعث كاهش استرس مي شود . حتي اگر از ورش لذت نمي بريد ، آن را انجام دهيد ، بي شك پس از پايان آن احساس بهتري خواهيد داشت .6‌ ـ‌ ما غالباً به زندگي معمول خود عادت كرده و ترجيح مي دهيم همين وضعيت ادامه داشته باشد چون همه چيز قابل پيش بيني است و ما با تنش زيادي روبرو نيستيم . وقتي شرايط عوض مي شود ابتدا به نظر مي رسد اوضاع از كنترل ما خارج شده و نمي توانيم از راههاي هميشگي به خواسته هاي خود برسيم به همين دليل دچار سردرگمي و گاه اضطراب مي شويم ، در حالي كه در هر شرايط راههاي مختلفي براي رسيدن به اهداف وجود دارد . ما با تدبير انديشه و فعالتر شدن مي توانيم با شرايط كنار آمده و احساس كنترل و تاثير گذاري بيشتري بر زندگي خود داشته باشيم . 7 ـ مثبت بينديشيد و مطمئن باشيد اوضاع بهتر خواهد شد . با گذشت زمان به تغيير عادت كرده و احساس راحتي بيشتري خواهيد داشت و باور كنيد كه در شرايط جديد هم مي توان موفق بود . احساس افزايش اطمينان و فائق شدن بر شرايط چيزي است كه بتدريج بوجود مي ايد و نه به طور آني .8 ـ‌ در مورد افكار و احساسات خود با ديگران صحبت كنيد ،‌ اين فرد مي تواند دوست ، خواهر ، برادر ، والدين ، استاد شما و يا هر كس ديگري باشد كه با او احساس راحتي مي كنيد . اين كار باعث كاهش قابل توجهي در احساس تنهايي شما خواهد شد . 9 ـ با محيط جديد آشنا شويد ، در خوابگاه و دانشگاه قدم بزنيد و از محل ساختمان هاي مختلف مطلع شويد . مي توانيد اين كار را با دوستان و همكلاسيهاي خود انجام دهيد . در اينصورت كمتر احساس غربت خواهيد كرد . 10 ـ از خانه برخي اشياي آشنا مثل عكس افراد خانواده ، برخي لوازم تزئيني و ... را به محل جديد زندگي خود بياوريد ،‌ با اين كار احساس خوشايندتري نسبت به محيط داشته و شوك ناشي از ميحط جديد كاهش مي يابد !

 

 

Initiates file downloadبرای مشاهده آیین نامه همتایاران اینجا کلیک کنید

برای مشاهده کارگاهها و سخنرانی اینجا کلیک کنید

 برای مشاهده مراسم سفره آرایی اینجا کلیک کنید

 برای مشاهده کارگاه اعتیاد اینجا کلیک کنید

 برای مشاهده خبرنامه مشاوره اینجا کلیک کنید