علیمحمد افخمی

رئیس اداره امور خوابگاه ها

ساعت و محل حضور: شنبه تا چهارشنبه معاونت دانشجویی و فرهنگی

email:alimohammadafkhami@yahoo.com

برای مشاهده رزومه اینجا کلیک کنید

اداره امور خوابگاهها يكي از واحدهاي تابعه حوزه مدیریت دانشجوئي  ميباشد كه ضمن اسكان دانشجويان ، خوابگاه را بعنوان خانه دوم دانشجويان و درحقيقت خانه خودشان تلقي مينمايد چرا كه اهميتي انكار ناپذير در ميزان بازدهي تحصيلي او دارد بويژه در پاره اي اوقات به جهت عواملي چون كمبود فضا و تراكم بيش از حد ، آسابش و رفاه دانشجويان قدري كمرنگ ميشود. اگر دانشجوياني سالم ، قوي ، متكي به نفس و كارآمد ميخواهيم - مديراني كه بعدها بتوانيم با اطمينان خاط اين مرز وبوم را بدست آنها بسپاريم بايستي زمينه هاي  نشاط ، شادابي و امكانات رفاهي درحد توان برايشان فراهم آوريم.نظر به اينكه تعداد قابل توجهي از دانشجويان پذيرفته شده در دانشگاه ، در خوابگاه ها سكونت داشته و به دليل غيربومي بودن و دوري از خانواده و نياز به حمايت بيشتر ، اداره امور خوابگاهها با همكاري مركز مشاوره و راهنمايي دانشجويان در زمينه فراهم نمودن امكانات رفاهي و جو رواني عاطفي مناسب و به حداقل رساندن استرسهاي محيطي در سطح خوابگاهها تلاش ميكند تا دانشجويان بتوانند با احساس امنيت و آرامش خاطر بيشتر ، به وظيفه اصلي خود يعني آموزش و يادگيري بپردازند. هم اكنون با دارا بودن هشت واحد خوابگاهي (4واحد دختران - 2واحد پسران و 2 باب متاهلين شامل 18 واحد مسکونی مستقل)  تعداد 1500 نفر از دانشجويان متقاضي واجد شرایط در خوابگاهها اسكان داده شده اند ضمنا 2 باب خوابگاه جدیدالاحداث هرکدام به ظرفیت استاندارد 120 نفره به نامهای حضرت امام حسن مجتبی (ع) و حضرت امام حسین(ع) واقع در پردیس دانشگاه واقع گردیده که به حول و قوه الهی امیدواریم که مهرماه 1392 به بهره برداری برسد و در اختیار دانشجویان عزیز قرارگیرد. . در ساماندهي خوابگاههاي دانشجوئي اهداف زير را مد نظر داريم.

1- ايجاد جوامع يادگيرنده كه در آن محيطي ايمن و حمايتي به كسب علم بپردازند

2- افزايش گفتمان و تعامل علمي ميان دانشجويان و نيز ميان دانشجويان و هيات علمي به نحوي كه يادگيري افزايش پيدا كند

3- ايجاد ارتباط ميان برنامه هاي درسي و تجربيات فوق برنامه

4-ايجاد محيطي كه دانشجويان برخي مهارتهاي زندگي را براي بهبود زندگي خود و ديگران پس از ورود به بازار كار فرا گيرند

5- ايجاد محيطي كه درآن انتقال از محيط خانواده به جامعه علمي آسانتر و سازگارانه ترصورت پذيرد 6- افزايش مشاركت دانشجويان در اداره خوابگاهها بمنظور كسب تجارب مديريتي خوابگاههاي دانشجوئي همان جايي است كه پرورش روح ، انديشه شخصيت و بروز استعدادهاي نهفته دانشجويان شكوفا خواهد شد.

 

6- افزایش مشارکت دانشجویان در اداره خوابگاهها به منظور کسب تجارب خوابگاههای دانشجویی همان جایی است که پرورش روح ،اندیشه ،شخصیت و بروز استعدادهای نهفته دانشجویان ،شکوفا خواهد شد در حال حاضر ، تعداد 1314 نفر از دانشجویان متقاضی واجد شرایط در 10 واحد خوابگاهی شهرستان یزد (6 واحد خوابگاهدختران،2 واحد خوابگاه پسران و 2 واحد خوابگاه متاهلین ) سکونت داشته اند.


حسین نوری

کارشناس اداره امورخوابگاهها

Initiates file downloadبرای مشاهده رزومه اینجا کلیک کنید