ارتباط با معاونت : 36285402

فاکس معاونت: 36245854

ارتباط با مدیر دانشجویی: 36243851

ارتباط با رئیس اداره رفاه و تغذیه: 36232116

ارتباط با رئیس اداره امور خوابگاهها:36285401

ارتباط با دبیر ستاد شاهد وایثارگر:36285404

ارتباط با کارشناسان فرهنگی (خواهر) :36248801

ارتباط با سرپرست اداره تربیت بدنی:36238558

ارتباط با مدیر فرهنگی : 36248800

ارتباط با سایت ویکی پدیا: fa.wikipedia.org