شرح وظايف اداره امور بيماريهاي خاص

انجام امور مربوط به بيماران خاص ( هموفيلي ، تالاسمي ، دياليز، MS )

انجام امور مربوط به بخش پيوند ( كليه )

انجام امور مربوط به فرآهم آوري اعضاي پيوندي از مرگ مغزي

انجام امور مربوط به برنامه كشوري ديابت

انجام امور مربوط به مددكاري بيماران نيازمند

انجام امور مربوط به بيماران سرطاني

محمد حسين قاسمي

مسئول امور بيماري هاي خاص

آقای دکتر محمد پور شمسی

                                 مسئول واحد فراهم آوری

معصومه گنجی

كارشناس بیماری های خاص

لاله شایسته

كارشناس بیماری های خاص

 

تلفن محل كار : 37242488

داخلي2005 7240171-0353