1-نياز سنجي

2-کارشناسی خرید

3- نظارت بر تعميرات و خدمات پس از فروش و انعقاد قراردادهای سالیانه با برخی شرکتهای نمایندگی انحصاری جهت انجام عملیات سرویس،تعمیر و خدمات پس از فروش به  صورت دوره ای

 4-  ایجاد سیاست گذاری کلی در خصوص نحوه اجرای کنترل کیفی و كاليبراسيون تجهیزات پزشکی

5- نظارت و ارزشيابي تجهيزات مستقر در مراكز درماني

6-  ابلاغ و اجراي سياستهاي كلي وزارت بهداشت و اداره کل تجهيزات پزشكي وزارت متبوع  

7-  برگزاری دوره‌های آموزشی با موضوع تجهيزات پزشکی جهت کاربران و کارشناسان تجهیزات پزشکی

 8-  نظارت بر فروشندگان تجهيزات پزشكي در سطح استان از طریق همکاری با سازمان صنعت معدن و تجارت استان

9- نظارت بر عملكرد شركت‌هاي توليدی تجهيزات پزشكي در سطح استان.

 

مهندس محمد باغستاني

رئیس اداره تجهیزات پزشکی

 

مهندس عليرضا عطارپور

كارشناس تجهيزات پزشكي

 

تلفن محل كار :

37243002

     داخلي 2012 7240171-0353