ارزیابان وزارتی از بیمارستان شهید رهنمون یزد بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی بیمارستان شهید دکتر رهنمون ، در راستای نظارت بر اجرای طرح تحول نظام سلامت بازرسان وزارت بهداشت با حضور کارشناسان ارشد دانشگاه و مسئولین از بیمارستان بازدید و مستندات مربوط به اجرایی شدن این طرح را مورد بررسی قرار دادند . در این بازدید روند  اجرای برنامه های کاهش میزان پرداخت بیماران ، برنامه ماندگاری و مقیم پزشکان و برنامه هتلینگ در بیمارستان بررسی شد.

.............................................................................

فرماندا رشهرستان تفت از بخشهاي بيمارستان بازديد و در جريان رو ند اجراي طرح تحول نظام سلامت قرار گرفتند

 

به گزارش روابط عمومي بيمارستان شهيد بهشتي ، فرماندار با حضور در بيمارستان از بيماران بستري در بخش دياليز عيادت و از نزديك مشكلات آنان را بررسي كرد در ادامه فرماندار از بخشهاي مختلف بازديد  و درراستاي برنامه طرح تحول نظام سلامت از نزديك اقدامات صورت گرفته را بررسي و اظهاراميدواری نمودند كه با سرعت بخشيدن به روند فعاليتهاي در حال اجرا شاهد شكوفايي اين مركز در آينده باشيم

...............................................................

بازديد گروه ارزياب وزارت بهداشت بهمراه كارشناسان دانشگاه از بيمارستان شهید بهشتي تفت

به گزارش روابط عمومي بيمارستان شهيد بهشتي تفت،درراستاي اجراي برنامه طرح تحول نظام سلامت و جهت پيشبرد اين طرح گروه ارزياب از وزارت بهداشت به همراه كارشناسان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد از واحدهاي مختلف بيمارستان شهيد بهشتي بازديد نمودند و از نزديك شاهد اقدامات انجام شده قرار گرفتند و رهنمودهای لازم در زمینه اجرای طرح ارائه نمودند.

................................................................................

برنامه جدید HIS دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از صبح امروز با حضور کارشناسان این رشته بعنوان پایلوت دربیمارستان شهید صدوقی آغاز شد .

در جلسه شروع این طرح ریاست بیمارستان ضمن خیر مقدم به مدعوین و کارشناسان این رشته که از تمام مراکز دانشگاه گردهم آمده بودند گفت : با توجه به طرح نظام سلامت نیاز به سیستم به روز و کار آمد که بتواند پاسخگوی  نیازهای سیستم باشد بیش از پیش ضرورت دارد. دکتر محمد حسن اسلامی افزود : تیم مدیریت بیمارستان از هر نوع حمایتی جهت اجرایی شدن این سیستم جدید در بیمارستان حمایت خواهد کرد .مدیر بیمارستان شهید صدوقی نیز در ادامه اظهار داشت : ما انتظار داریم که این برنامه با تمام توان تیم اجرایی راه اندازی گردد و در این مسیر با تمام توان از این تیم حمایت خواهیم کرد .گفتنی است این برنامه جدید ظرف 4 مرحله تا پایان شهریور ماه بطور کامل در این بیمارستان راه اندازی خواهد شد .