منوی سایت دانشکده پرستاری مامایی

به نام خدا

دانشکده پرستاری و مامایی در ابتدا در  سال 1354 تحت عنوان مدرسه عالی پرستاری پورکاج شروع به فعالیت نمود. در این دانشکده دانشجویان در مقطع کارشناسی رشته پرستاری و مامایی، مقطع کارشناسی ارشد پرستاری در گرایش های مراقبت ویژه ،مراقبت های ویژه نوزادان ،سالمندی و در مقطع کارشناسی ارشد مامایی در گرایش مشاوره در مامایی به تحصیل می پردازند.

اولین دوره دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد پرستاری از بهمن 87 و با گرایش مراقبت ویژه شروع به تحصیل کرد.در سال 93 دانشکده توانست با پیگیری های مستمر در گرایش های مراقبت های ویژه نوزادان،سالمندی ومشاوره در مامایی نیز دانشجو  بپذیرد.

این دانشکده علاوه بر مسئوليتها و وظايف گسترده و عميق آموزشي, پژوهشي و خدماتی به عنوان واحدی از دانشگاه تیپ یک،  وظيفه حفظ و ارتقائ جايگاه علمي حرفه پرستاری را نیز برعهده دارد. ارائه تابلويي زيبا و متعالي از شرايط علمی، آموزشی وحرفه ای پرستاری در كشور نيازمند برنامه ريزي جامع و صحيح,‌ هماهنگي كامل و مشاركت فعال همه همكاران محترم هیئت علمی و دانشجويان محترم کارشناسی ارشد
مي باشد.

دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده  اميدوار است  با برنامه ریزی و همدلی همه اعضای محترم دانشکده، به مسيري روشن براي نيل به این اهداف دست يابد و در این مسیر وظیفه خود میداند ضمن توجه به مسیر رشد و اعتلای حرفه ای و ضمن توجه و برنامه ریزی در جهت گسترش دوره  های جدیدکارشناسی ارشد پرستاری و مامایی و مبتنی بر نیازهای جامعه و بهره گيري از روش هاي آموزشي جديد، ارتقاي شاخص هاي پژوهشي در حوزه تحصیلات تکمیلی، ارتقای پژوهش هاي كاربردي و برنامه ريزي شده در راستای نیازها در اجرای پایان نامه های تحصیلات تکمیلی  زمينه های لازم براي مشاركت, نوآوري هر چه بیشتر را در این حوزه ایجاد کرده و شرایط مورد نیاز در جهت ايجاد ارتباطات باز و متقابل و مبتنی بر اخلاق حرفه ای را فراهم نماید. 

·        مسئول تحصیلات تکمیلی ؛

 

 

نام و نام خانوادگی

سمت در شورا

رتبه علمی ورشته تحصیلی

رایانامه

تلفن تماس

 

 

دکتر مصطفی جوادی

مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی

استادیار- دکترای تخصصی پرستاری

javadi@ssu.ac.ir

5-8241751-0351 داخلی 264

v    شرح وظايف مسئول تحصيلات تكميلي

·         هماهنگی در تنظيم برنامه‌هاي آموزشي دانشجویان کارشناسی ارشد در هر نيمسال

·         پيگيري امور تحصيلي دانشجويان کارشناسی ارشد

·         نظارت بر حسن اجراي ثبت‌نام و انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد

·         هماهنگي،  برگزاري و اداره جلسات معارفه دانشجويان جديدالورود کارشناسی ارشد

·         هماهنگي،  برگزاري و اداره جلسات با دانشجويان سال اول در مورد پايان‌نامه

·         هماهنگي، برگزاري و اداره جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده

·         نماينده دانشكده در شوراي تحصيلات تكميلي

·         هماهنگي برگزاري جلسات دفاع از عنوان پايان‌نامه با مدیر گروه

·         هماهنگي برگزاري جلسات ارائه سمينار پايان‌نامه و گزارش سه ماهه با مدیر گروه

·         هماهنگي، برگزاري و اداره جلسات دفاع از پايان‌نامه

·         نظارت بر حسن اجراي پايان‌نامه

·         هماهنگي و نظارت بر فعاليت‌هاي اساتيد مشاور

·         هماهنگي و نظارت بر اجراي كارگاههاي توانمندسازي براي دانشجويان کارشناسی ارشد

·         حفظ و ارتقاء كيفيت پايان‌نامه‌ها

·         مشاوره با دانشجويان کارشناسی ارشد

·        اعضای شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی  ؛

 

 

نام و نام خانوادگی

رایانامه

مرتبه علمی

دکتر بهناز انجذاب

enjezabbehnaz@yahoo.com

استادیار-عضو هیأت علمی

 دکتر مهشید بکایی

Mah_bokaie@yahoo.com

استادیار- عضو هیأتعلمی

دکتر حسین توانگر

Tavangar11@yahoo.com

استادیار- عضو هیأت علمی

دکتر مصطفی جوادی

javadi@ssu.ac.ir

استادیار- عضو هیأت علمی

دکتر مریم دافعی

Maryam_dafei@yahoo.com

استادیار- عضو هیأت علمی

خدیجه دهقانی

Shadehghani@gmail.com

مربی- عضو هیأت علمی

دکتر تهمینه فرج خدا

Farajkhoda_t@yahoo.com

استادیار- عضو هیأت علمی

زهره کلانی

 Kalani_z@yahoo.com

مربی- عضو هیأت علمی

دکتر خدیجه نصیریانی

 nasiriani@gmail.com

استادیار- عضو هیأت علمی

دکتر علی اکبر واعظی

vaeziali@ssu.ac.ir

استادیار- عضو هیأت علمی

سیده فائزه دهقان

Bf_dehghan@yahoo.com

کارشناس-دبیر شورا

·        کارشناس تحصیلات تکمیلی ؛

نام و نام خانوادگی

سمت  

رایانامه

تلفن تماس

سیده فائزه دهقان

کارشناس تحصیلات تکمیلی

Bf_dehghan@
yahoo.com

5-8241751-0351 داخلی 267