سامانه پيامكي 100025359000 آماده دريافت سوالات و شكايات مي باشد.