بخش اکو کاردیوگرافی وتست ورزش واقع در طبقه زیرزمین بیمارستان می باشد و اساتید با تجربه قلب و عروق یزد آقایان دکتر منصور رفیعی (متخصص قلب وعروق )  دکتر سیدمحمودصدر بافقی (متخصص قلب وعروق)دکتر محمدحسین سلطانی  (متخصص قلب ,فلوشیپ نارسایی قلبی ) دکتر عباس اندیشمند ( متخصص قلب , اینترونشنالیست) دکتر محمود امامی   (متخصص قلب , اینترونشنال کاردیولوژی )  دکتر علی پدرزاده ( متخصص داخلی ( , فوق تخصص بیماریهای قالب وعروق) دکتر مصطفی بهجتی ( متخصص اطفال ,فوق تخصص قلب وعروق کودکان ) دکتر محمدرضا علیپور( متخصص اطفال ,فوق تخصص قلب وعروق کودکان )  دکتر ناصر حسین سرتیپ زاده (متخصص داخلی ,فوق تخخصص قلب وعروق )دکترحسین نوق (متخصص داخلی ,فلوشیپ اینتروشنال کاردیولوژی ) دکتر سیدمصطفی سیدحسینی  ( متخصص قلب و عروق ,فلوشیپ اینتروشنال الکتروفیزیولوژی ) و خانم دکتر صدیقه حاجی هاشمی( متخصص بیماریهای قلب و عروق)  با این مرکز همکاری مداوم دارند .
بخش اکو کاردیوگرافی دارای سه دستگاه اکوکاردیوگرافی (  vivid 4 , echo 7 ,Siemens) می باشد و اکو کاردیوگرافیهای
انجام شده شامل اکو ترانس توراسیک (اکو معمولی ) ,  فتال اکو ( اکوی جنین ) و همچنین تنها مرکز انجام دهنده اکو از راه مری یا ترانس ازوفاژیال ( TEE) در استان می باشد .
این بخش در شیفت صبح فعال وماهیانه بالغ بر 1000 اکو معمولی و همچنین تعداد 30 اکو از راه مری انجام می شود .

: در این بخش دو دستگاه تست ورزش BMS , hpmosmos موجود می باشد و همه روزه در شیفت صبح فعال است و پذیرای بیماران سرپایی و بستری در بخش اورژانس , CCU  و قلب جهت انجام تشت ورزش می باشد .
تلفن : 18-5255011 داخلی 428-429 در شیفت صبح پاسخگوی سوالات شما می باشد .

الکتروکاردیوگرافی و تست ورزش بیمارستان افشار یزد
الکتروکاردیوگرافی و تست ورزش بیمارستان افشار یزد
الکتروکاردیوگرافی و تست ورزش بیمارستان افشار یزد
الکتروکاردیوگرافی و تست ورزش بیمارستان افشار یزد