این بخش با هدف حفظ کرامت انسانی ، رعایت اخلاق حرفه ای و ارتقا مستمر کیفیت با استفاده از روشهای علمی و به روز دنیا جهت درمان بیماران و بازگشت به زندگی آنها تلاش می کند .هم اکنون با ارایه خدمات تخصصی زنان و زایمان ، ارتوپدی ، جراحی و جراحع عروق و اطفال به بیماران مراجعه کننده از سراسر کشور به ویژه شرق و جنوب شرق خدمت رسانی می نماید ما نیز سعی داریم با بهره گیری از امکانات و فناوریهای روز دنیا به عنوان مرکز نمونه در ارایه خدمات پیشگیری ، درمانی در زمینه بیماری های زنان باشیم

این بخش در طبقه سوم بیمارستان افشار واقع شده است که با داشتن پزشکان متخصص زنان، متخصص اطفال ، فوق تخصص اطفال ، جراحی عروق، جراحی عمومی، ارتوپدی به صورت  آموزشی درماني فعال می باشدو بسته به نوع بیماری افراد مراجعه کننده درمان و مراقبت شامل مراقبتهای دوران بارداری مثل ویار حاملگی ، تهدید به سقط ،و اعمال جراحی زنان شامل سزارین ، کورتاژ سقط ، کورتاژ تشخیصی ، هیسترکتومی ، لاپاراتومی ، میومکتومی ، و همچنین بیماری های اطفال ، عفونی اطفال؛ تمامی اعمال جراحی عمومی، اعمال ارتوپدی در این مرکز صورت می گیرد

شرح وظایف مسئول واحد:
1-نوشتن برنامه ماهیانه پزشکان
2- نظارت بر امور بخش و پیگیری مشکلات با همکاری سر پرستار
شرح وظایف سرپرستار : اداره کارکنان پرستاری ، تجهیزات و ارایه خدمات پرستاری به شرح ذیل :
1-تعیین خط مشی جهت واحد مربوطه در راستای اهداف کلی سازمان
2-برنامه ریزی جهت استانداردهای مراقبتی
3-برنامه ریزی جهت ارتقا کیفیت خدمات اریه شده توسط کادر تحت سرپرستی
4- پیش بینی نیازهای واحد مربوطه از نظر امکانات ، تجهیزات موجود و لوازم مصرفی و پیگیری جهت تامین آن
5- برنامه ریزی جهت تحویل و  تحول تجهیزات واحد مربوطه در هر شیفت کاری
6- تنظیم برنامه کار کارکنان تحت نظارت در شیفت های مختلف
7-تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت (تقسیم کار)
شرح وظایف کارکنان:
1-جلب اعتماد بيمار
2-انجام اقدامات مراقبتی بر اساس استانداردهای خدمات پرستاری و ثبت و پیگیری آن
3-مشارکت و همکاری با پزشک در انجام معاینات و نظارت بر فعالیتهای تیم پیرا پزشکی
4- ارایه اقدامات پرستاری و ارایه گزارشات مربوطه
5- اشنای با انواع بیماریهای زنان ارتوپدی جراحی عمومی اطفال و جراحی عروق وروشهای مراقبتی آن

مسئول  بخش  و سرپرستار:دکتر فاطمه فرحناز مقیمی – فخرالسادات حسینی نسب
پزشکان بخش :
متخصص زنان :دکتر فرحناز مقیمی ، دکترشهلا رشیقی ، دکترنسرین نصیر زاده، دکترایران احمدی، دکترسیده مینا علاقه مند، دکترسمیرا سلطانپور ،
متخصص اطفال : دکترقاسم شمس الدینی
متخصص عفونی اطفال: دکترفرزاد فردوسیان
متخصص جراحی عمومی: دکترمحمد حسین میر شمسی ، دکتر لیلا بهادر زاده ، دکترعلی محمد عطارزاده
متخصص ارتوپدی : دکتر حمید رضا زارع ، دکترمسعود مهدی نژاد ، دکترمحمد علی کلانتری ، دکترسید مسعود شهدی
فوق تخصص جراحی عروق:دکتر علیرضا احمدی

بخش زنان بیمارستان افشار یزد
بخش زنان بیمارستان افشار یزد
بخش زنان بیمارستان افشار یزد
بخش زنان بیمارستان افشار یزد