آدرس:

یزد صفائیه خیابان تیمسار فلاحی کوچه بوعلی دانشکده پرستاری مامائی

شماره دانشکده :     38241751 -  035

شماره مستقیم ریاست :  38249706 035

شماره فکس: 38249705 - 035

ایمیل ریاست : tavangar 11 @ yahoo . com

ساعت حضور:  از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:15 الی15

منو

To top