با توجه به اهميت بهداشت و سلامت در ارايه خدمات غذايي براي مصرف كنندگان، رعايت كردن اصول تغذيه و بهداشت، ضروري بوده و همچنين بديهي است رعايت اصول، تغذيه، بهداشت مواد غذايي، نگهداري و توزيع ،پخت مناسب با در نظر گرفتن شرايط بيمار و توزيع مناسب آن نه تنها در بهبودي بيماران، بلكه در پيشگيري و حفظ سلامت جامعه مصرف كننده و در نتيجه ارتقاء كيفي و كمي خدمات نيز موثر مي باشد.//

نظام مند كردن فرآيندهاي مرتبط با تغذيه در بيمارستان محمد صادق افشار يزد كه شامل برنامه ريزي غذايي، نظارت كامل بر خريد، نگهداري، پخت، توزيع موادغذايي و دفع زباله با رعايت  اصول علم تغذيه و بهداشت و همچنين رعايت اخلاق و اصول اخلاقي در بخش تغذيه مي باشد//.

**اهدافي كه اين واحد براي دستيابي به رضايت حداكثري بيماران و كاركنان پيش رو دارد عبارتند از :

1-     تدوين برنامه غذايي بر اساس اصول علم تغذيه.

2-    ارائه مواد غذايي سالم و بهداشتي در جهت ارتقاء سلامت و رضايتمندي بيماران و كاركنان.

3-    جلوگيري از اتلاف و فساد مواد غذايي.

4-    توزيع مواد غذايي بر اساس برنامه مدون و ارتقا سطح ايمني و سلامت كاركنان و بيماران.

5-    رعايت اصول استاندارد و بهداشت در خريد، نگهداري، پخت و توزيع مواد غذايي.

6-    دفع زباله هاي مربوط به بخش تغذيه و جلوگيري از آلودگي محيط.

آشپزخانه بيمارستان مرحوم محمد صادق افشار واقع در طبقه تحتاني ، داراي دو سلف غذا خوري  براي كاركنان و بخشهاي داخلي همچون آبدارخانه ، ظرفشوي خانه ، كباب پزخانه ، سردخانه ي بالا و زير صفر و ... است. پرسنل شاغل در آشپزخانه شامل 17 (مرد و زن) نفر مي باشد كه براي هرگونه خدمات تغذيه اي به بيماران و كاركنان در محدوده ي وظايف خود آمادگي هاي لازم را دارا مي باشند.  

این دستورالعمل در جهت تبیین قوانین توزیع غذای بیمار و همراهان در بخش های بستری و حداکثر تلاش برای تامین ایمنی بیمار در زمینه تغذیه تدوین شده است .

ü      آمار رژیم بیماران بستری در بخش ها و همراهان بیماران  در سه نوبت ، مطابق دستور پزشک در کاردکس بیمار ، در سیستم HISتوسط پرستار يا منشي بخش ثبت ميگردد .

ü      سرپرستار هر بخش روزانه آمار وعده هایی غذایی روز بعد را به منشی بخش تحویل داده و قبل از ناهار ظهر به دست ناظر آشپزخانه ، براي گرفتن پرينت غذا مي رساند .

ü      ثبت اطلاعات در سیستم HIS در کلیه روزهای کاری و تعطیل هفته صورت ميگیرد .

ü      توزیع صبحانه از ساعت 6:30 الی 7:30 ، ناهار از ساعت 12 الی 13 و شام از ساعت 19 الی 20 می باشد.صبح همراه صبحانه و ظهر بعد از ساعات ملاقات 16:30 الی 17 چای يا ميان وعده برای بیمار و همراهش توزیع می گردد.

v     بیمارانی که در خارج از این ساعات بستری می شوند و یا عمل آنها کنسل می شود که نیاز به یکی از وعده های غذایی دارند، پرسنل توزیع غذا وظیفه دارد با نظر کارشناس تغذیه نسبت به سرو غذا به آنها اقدام نمایند.

ü      غذای بیماران به جز جوجه كباب و ماهي در ظروف استیل مخصوص به پرسنل توزیع غذا تحویل داده می شود.پرسنل توزیع غذا موظفند جوجه کباب و ماهی را جهت گرم ماندن در ظروف فوم ریخته و بعد از سلفون کشی به بخش ها براي توزيع برده شود.

ü      غذای بیماران در بخش ها در ظروف ملامین يا استيل مخصوص توزیع می گردد.

ü      در هر شیفت کاری، ناظر آشپزخانه و سر آشپز به عنوان سرپرست توزیع غذا بر توزیع غذا طبق رژیم های ارائه شده توسط بخش اقدام مي نمایند.

ü      پرسنل توزیع غذا پرینت اطلاعات ثبت شده را هنگام توزیع غذا در بخش به همراه دارد و غذای بیماران را بر اساس برگه های تاييد (مهر و امضا) شده توسط سرپرستار بخش در اختیار آنان قرار ميدهد.

ü      پرسنل توزیع غذا در هنگام توزیع غذا با لباس و کفش مخصوص توزیع غذا در بخش ها حضور دارند و کلیه اصول بهداشتی از جمله پوشیدن دستکش و ... را رعایت مي نمايند.

ü      پرسنل توزیع غذا اجازه ی دخالت دادن بیماران ، همراهانشان و نیروهای خدمات بیمارستان را در امر توزیع غذا ندارند لذا خواهشمند است آنها را در اين امر مهم ياري نماييد.

 

*

نام و نام خانوادگي

مدرك تحصيلي

پست سازماني

1

فرهاد فصاحت

مهندس علوم و صنايع غذايي

كارشناس تغذيه و مسئول خدمات تغذيه اي

2

مريم السادات هاشمي

كارشناس تغذيه

مشاور تغذيه

3

احمد رحيمي

ديپلم

ناظر آشپزخانه

*

تلفن داخلي

219  داخلي آشپزخانه

220  داخلي دفتر ناظر آشپزخانه

واحد تغذیه بیمارستان افشار یزد
واحد تغذیه بیمارستان افشار یزد
واحد تغذیه بیمارستان افشار یزد
واحد تغذیه بیمارستان افشار یزد
واحد تغذیه بیمارستان افشار یزد
واحد تغذیه بیمارستان افشار یزد
واحد تغذیه بیمارستان افشار یزد
واحد تغذیه بیمارستان افشار یزد
واحد تغذیه بیمارستان افشار یزد
واحد تغذیه بیمارستان افشار یزد
واحد تغذیه بیمارستان افشار یزد