اهم فعاليت‌هاي کارشناس بهداشت محيط بيمارستان

1-      نظارت بر سلامت آب آشاميدني بيمارستان

-          نمونه گيري ماهيانه ميکروبي آب شرب بيمارستان

-          کلرسنجي روزانه ( انجام تست کلر باقيمانده  ) آب بيمارستان

-          نمونه گيري شيميايي والتور آب آشاميدني و بعضاً آب چاه بيمارستان

-          نظارت بر لايروبي و گندزدايي مخازن آب

 

2-    نظارت بر بهداشت محيط بيمارستان

-          بازديد روتين از بخش ها

-          بازديد از محوطه ،سردخانهجسد ، کلينيک تخصصي و ساير قسمتهاي بيمارستان و گزارش نواقص بهداشتي به مسئولين ، گزارش کم کاري يا سهل انگاري پرسنل خدمات به مسئولين مربوطه

-          ارائه پيشنهاد و راهکارهاي مناسب به منظور بهبود وضعيت بهداشتي بيمارستان به مسئولين

 

3-    عضويت در کميته‌هاي داخلي بيمارستان از جمله کميته کنترل عفونت ، کميته بهداشت محيط

 -شرکت و همکاري در کميته عفونتهاي بيمارستاني ، کميته بهداشت محيط

 - شرکت و همکاري در کميته بهداشت محيط و پيگيري مصوبات بهداشت محيط

 

4-    نظارت بر مبارزه با ناقلين

-          کنترل حشرات و جوندگان با اولويت بر بهسازي محيط ، دفع بهداشتي زباله در صورت نياز ، استفاده اصولي از روش هاي شيميايي

-          نظارت بر عقد قرارداد با شرکت هاي مجاز سمپاشي و پايش عملکرد آنها

-          نظارت بر سمپاشي و کاربرد سموم و تله در بيمارستان

 

5-    نظارت بر بهداشت دست ها

-          توزيع محلول ضدعفوني کننده دست در بخش ها و آموزش استفاده صحيح از آن به کليه پرسنل

-          آموزش شستشو و ضدعفوني اصولي دست ها و کاربري صحيح دستکش به نيروهاي خدماتي جديدالورود

 

 

 

 

 

6-    نظارت بر ايمني و بهداشت مواد غذايي بيمارستان

-          بازرسي و کنترل اقلام خوراکي قبل از پخت و توزيع ( معدوم سازي يا عودت مواد خوراکي غيرقابل قبول )‌

-          پيگيري گذراندن دوره بهداشت عمومي و کسب گواهينامه مربوطه توسط پرسنل آشپزخانه

-          بازديد روتين از آشپزخانه و بررسي وضعيت بهداشتي آن‌جا

-          نظارت بر رعايت بهداشت فردي ( استفاده از کلاه ، ماسک ، دستکش ، لباس کار مناسب ، استحمام روزانه و ... )‌

-          آموزش و توجيه کارکنان آشپزخانه درخصوص رعايت مقررات بهداشتي

-          پيگيري دريافت کارت معاينه پزشکي توسط پرسنل مربوطه

-          نظارت و پيگيري سمپاشي يا بهسازي آشپزخانه به منظور مبارزه با ناقلين

-          نظارت بر رعايت موازين بهداشتي هنگام حمل ، نگهداري ، پخت و توزيع غذا

-          گزارش موارد  غيرعادي ومعضلات مکانيسم تهيه و توزيع غذا به مسئولين بيمارستان

 

7-    نظارت بر حسن اجراي قانون مديريت پسماندها

-          نظارت بر جمع آوري ، تخليه به موقع زباله ها در بخش ها

-          نظارت بر نظافت صحيح و ضدعفوني سطل‌هاي زباله و بين‌هاي مخصوص حمل پسماند

-          نظارت بر نظافت و گندزدايي محل نگهداري موقت زباله و واحد بي‌خطرساز زباله

-          تهيه و توزيع برچسب‌هاي ويژه کيسه هاي زرد و مشکي و سفتي باکس ها در بخش ها

-          تهيه انديکاتور مناسب براي کنترل عملکرد دستگاه بي‌خطرساز زباله

-          هماهنگي با آزمايشگاه معتمد محيط زيست جهت انجام تست بيولوژيک دستگاه امحاء زباله به صورت فصلي

-          تکميل فرم اظهارنامه بي‌خطرساز زباله و ارسال به مرکز بهداشت شهرستان

-          نظارت بر رعايت اصول بهداشتي و ايمني هنگام جمع آوري و حمل زباله ها

-          پيگيري جمع آوري به موقع پسماندها توسط سازمان بازيافت زباله

-          آموزش بهداشت و ايمني به افراد و پرسنلي که در اين راستا فعاليت مي‌کنند

 

8-    نظارت بر گندزدايي سطوح و تجهيزات

-          توزيع محصول ضدعفوني کننده سطوح در بخش ها و آموزش کاربري آن به پرسنل خدماتي

-          توزيع محصول ضدعفوني کننده تجهيزات در بخش ها و آموزش کاربري آن به پرسنل خدماتي

-          تمام محلولهاي ضدعفوني کننده مصرفي توسط کارشناس بهداشت از شرکت هاي معتبر تهيه مي گردد و برحسب نياز در بخش ها توزيع مي‌گردد.

 

9-    مشارکت در طرح ارتقاء اعتباربخشي بيمارستان

-          تکميل چک ليست وضعيت بهداشت محيط بيمارستان در راستاي اجراي طرح مذکور

-          ارائه راهکار و پيشنهاد به صورت مکتوب در راستاي اجراي اين طرح

-          انجام سنجه هاي اعتباربخشي واحد بهداشت محيط و واحد مديريت دفع پسماند

-          توجيه وآموزش کليه نيروهاي خدماتي جديدالورود

-          برگزاري جلسات آموزشي بهداشت محيط براي همکاران اعم از اداري و درماني

 

خلاصه فعاليت هايي که جهت افزايش رضايت مندي بيماران و پرسنل انجام شده است

-          بالابردن کيفيت مواد غذايي توزيع شده در بيمارستان به منظور رفاه حال همکاران ، بيماران ، همراهان بيمار

-          رعايت مسائل بهداشت محيط در بيمارستان

-          نظارت بر عملکرد فروشگاه داخلي بيمارستان و ممنوعيت عرضه مواد غذايي غيرمجاز به منظور رفاه هرچه بيشتر همکاران و همراهان بيمار

معرفي کارشناس بهداشت محيط بيمارستانمسئول واحد بهداشت محیط بیمارستان افشار یزد

نام و نام خانوادگي :مهناز صالح پور

مدرک تحصيلي : ليسانس بهداشت محيط

براي دانلود پمفلت هاي آموزشي بر روي عنوان مورد نظر كليك كنيد.

Initiates file downloadاعتباربخشي

 Initiates file downloadبهداشت محيط

Initiates file downloadپمفلت آموزشي

Initiates file downloadپمفلت آموزشي