"

پيشگيري اولین گام تندرستی است, هر آنچه سلامتی را برای جامعه به ارمغان می آورد، در گرو رعایت نکات بهداشتی است

ااخبار حوزه معاونت بهداشتی .............................. برخورداری از خدمات بهداشتی درمانی یکی از حقوق مسلم فردی و اجتماعی است . در اصول 3 ، 39 و 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با الهام از تعالیم و احکام دین مبین اسلام ، بر ضرورت تامین بهداشت و درمان به عنوان نیازهای اساسی مردم تاکید شده است . طراحان برنامه توسعه اقتصادی و فرهنگی نظام یکی از هدفها و سیاستهای اساسی توسعه کشور را تامین خدمات بهداشتی درمانی قرار داده اند در این برنامه به تقدم بهداشت بر درمان تاکید شده است . معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد در نظر دارد با ارتقای سلامت خانواده ، جوانان ، محیط کار و پیشگیری و مبارزه با بیماریها ی شایع واگیر و غیر واگیر و با بهره گیری از آموزش بهداشت عمومی ، تحقیقات کاربردی ، جلب مشارکت مردمی و هماهنگی های بین بخشی ، سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی آحاد جامعه را از طریق دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی و داروهای اساسی در راستای کسب رضایت مردم تامین نماید. حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه این افتخار را دارد که از سال 63 تاکنون با وجود پرسنل با تجربه و فعال 10 شهرستان تابعه استان را از نظر آموزش، تدارکات و نظارت حمایت کند.

کلیه اخبار سایت...

 •  

   

   

   

  دومین نشست کارگروه سلامت، ایمنی و امنیت مواد غذایی استان در سال 1397 برگزار شد.

  ssu.ac.ir/cms/index.php

  چهارشنبه 23 خرداد ۹7   

                                                                                                                                                                                                                      

 •  

  هدف سازمان جهانی بهداشت به صفر رساندن مرگ ناشی از بیماری هاری تا سال 2030 میباشد:

  ssu.ac.ir/cms/index.php

  سه شنبه 29 خرداد 1397

   

   

 •  

  نشست مشترک مدیران حوزه بهداشت دانشگاه برگزار شد:

  ssu.ac.ir/cms/index.php

  پنجشنبه 31 خرداد 1397

 •  

   

   

   

  جلسه آموزشی نحوه استفاده از تجهیزات پرتابل بازرسی مواد غذایی برگزار شد

  ssu.ac.ir/cms/index.php

  یکشنبه 3 تیر 1397

 •  

   

   

   

   

   

  کارگروه استانی کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان برگزار شد.

  ssu.ac.ir/cms/index.php

  چهارشنبه 27 تیر ۱۳۹7

 • همایش رویکرد برنامه های فرهنگی در کاهش مصرف دخانیات در استان برگزار شد

  سه شنبه 22 خرداد 97

   

گروه سلامت خانواده

گروه مبارزه با بیماریها

گروه گسترش شبکه ها

واحد دهان و دندان

گروه بهداشت حرفه ای

گروه بهداشت محیط

واحد بهبود تغذیه

واحد آموزش سلامت

واحد بهداشت مدارس

گروه طب کار

مدیریت سلامت در بلایا

سلامت روان