وظایف واحد شبکه :

  • تحليل، طراحي،توسعه، نگهداري و پشتيباني شبکه اينترنت و اينترانت دانشگاه
  • مديريت امنيت شبکه دانشگاه و جلوگيري از نفوذ و حمله به آن
  • ارايه خدمات تبادل داده‌اي مناسب به اعضاي دانشگاه
  • مشاوره، کنترل و نظارت بر تهيه يا خريد تجهيزات شبکه
  • مهندسي مجدد، ارتقاء و بروزرساني شبکه‌هاي ارتباطي و سرويس‌هاي مربوط با محوريت يکپارچگي سيستم‌ها واولويت آن‌ها
  • مستندسازي فعاليت‌ها و سرويس‌هاي ارايه شده و تهيه گزارش‌هاي مورد نياز

 

پیوند های واحد اینترنت و ایمیل