پشتیبانی از کاربران سرویسهای اینترنت و ایمیل دانشگاه
کنترل و بررسی درخواستها به شبکه
یروزرسانی و پشنیبانی از سرویسهای مذکور در راستای کمیت و کیفیت بالاتر
راه اندازی سرویسهای جانبی تحت نظارت مقام مافوق و نظارت و کنترل جريان عمليات آن ها
ارائه روشهای مورد لزوم به منظور حفاظت و کنترل سيستم های کامپيوتری
مطلع نمودن مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات از هرگونه تغيير ، تحول و نيازها
آشنايي با نحوه ساختن VPN و Dial-up و استفاده از امكانات اينترنت FTP,FTP2 ، حجم down Load و نرم افزارهاي جانبي
شناسايي error  هاي سيستم جهت اتصال به اينترنت
راهنمايي كاربران واحدها جهت گرفتن اشتراك اداري وتاييد نياز فرم درخواست

پیوند های واحد اینترنت و ایمیل