شرح وظایف واحد :

ساماندهی مدیریت گردش آمار و اطلاعات استقرار و ساماندهی نظام آماری دانشگاه ارتقاء و ترویج فرهنگ آماری در استفاده کنندگان آمار بکارگیری و توسعه فناوری های اطلاعاتی و ایجاد پایگاههای اطلاعات آماری متمرکز مشخص کردن اقلام آماری دانشگاه چاپ و انتشار نشریات آماری دانشگاه توانمند سازی رابطین آمار در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات جمع آوری ، جمع بندی و ورود اطلاعات بخش های مختلف بهداشت ، درمان، آموزش و... در سامانه وزارت متبوع پاسخگویی به کلیه مکاتبات مربوط به درخواست آمار و اطلاعات دانشگاه از طرف سایر دستگاههای اجرایی استان از جمله استانداری ، فرمانداری و ... شجمع آوری آمار و اطلاعات مربوط به هیئت امنای دانشگاه

 

برگزاری کارگاه های آموزشی و گرد همایی کارشناسان آماری دانشگاه

پیوند های واحد آمار