تولید بخشی از نیاز های نرم افزاری سازمان با بهره گیری از توانایی های کارشناسان این واحد بخشی از رویکرد های مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد.

تاكنون اين واحد تولیداتی به شرح زیر ارائه داده است:

1.     پرتال دانشگاه

2.     پایگاه خبری وب دا

3.     سامانه همایشات

4.     سامانه اطلاع رسانی حقوق و دستمزد

5.     اتوماسیون گردش اسناد مالی

6.     نرم افزار اعتبارات جاری و عمرانی دانشگاه

7.     نرم افزار اضافه کار

8.     نرم افزار ماموریت

9.     اتوماسیون داخلی 115

10. نرم افزار نقلیه

11. سامانه آزمون های آنلاین

12. سامانه حاملهای انرژی

13. ثبت نام بیمه تکمیلی

14. نرم افزار خزانه شاغلین و بازنشستگان

15. نرم افزار اعتبارات حقوق

16. نرم افزار پرداختی پرسنل

17. نرم افزار ثبت درآمد واحدها

18. نرم افزار وام و اطلاعات ضامنین

19. نرم افزار حضور و غیاب دوره های آموزشی

20. نرم افزار پرداخت حق غذا

21. نرم افزار کارانه کلینیک ها

22. اتوماسیون IT

و...

 

 نرم افزار های در دست طراحی:

 

1.     پرتال کارمندی

2.     نوبت دهی آنلاین درمانگاه ها و کلینیک ها

3.     درخواست آنلاین تسهیلات