شرح وظایف واحد آموزش معاونت درمان

انجام نیاز سنجی های آموزشی سالیانه در قالب فرم هاي ب و فرم خلاصه مشخصات دوره های آموزشی مصوب و ارسال به مدیریت نیروی انسانی

برنامه ریزی و ایجاد تمهیدات لازم جهت فراهم ساختن امکانات مورد نیاز برای اجرای دوره های آموزشی با هماهنگي مسئولين مربوطه

نظارت  بر اجراي دوره هاي آموزشی مصوب در واحد های تابع درمان

ارتقاء رفتارهای سلامت محور و افزایش آگاهی عموم در زمینه رفتارهای پیشگیری و مراقبت های درمانی (آموزش همگانی)

نصب و کار با نرم افزار آموزشی و اطلاع رسانی در خصوص شناسنامه آموزشی به پرسنل واحد

بررسی و تایید و ثبت دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان درسامانه آموزش کارکنان

تدوین واعلام تقویم زمانی دوره هاي آموزشي

بررسی و تائید مدارک مدرسان دوره ها جهت ثبت در بانک مدرسان

اخذ موافقت و  مجوز برگزاری دوره های آموزشی

اطلاع رسانی در خصوص برگزاری دوره های آموزشی به کارکنان واحد

شرکت در جلسات کمیته آموزش و توانمند سازی دانشگاه

برگزاری آزمون های غیرحضوری

نظارت بر حسن اجرای آزمون های الکترونیک

ارائه نظرات و پیشنهادات اصلاحی جهت رفع نواقص نرم افزار آموزش و ارسال آن به مدیریت نیروی انسانی

 

 

 

 

 

 

 

سمانه قاسميان

مسئول آموزش معاونت درمان

كارشناسان آموزش:

فاطمه سپاسه

 

تلفن محل كار : 37244174

داخلي2003 7240171-0353

 قابل توجه کلیه همکاران محترم

مسئولیت حفظ و حراست از کد فراگیر به عهده خود فرد است و در صورت مفقود شدن و یا فراموشی، امکان صدور مجدد و یا بازیابی وجود ندارد.

...............................................................................................................

کلیه واحدها 

با احترام و آرزوی تندرستی، به استحضار می رساند تقویم آموزشی دوره های غیرحضوری و شیوه نامه شرکت درآزمون جهت بهره برداری از تاریخ 95/2/12 بر روی سایت معاونت درمان قرار گرفته است. افرادی که متقاضی شرکت در دوره های غیرحضوری هستند می توانند با تکمیل فرم ثبت نام اولیه نسبت به انتخاب دوره های مورد نظر خود اقدام نمایند. لازم بذکر است فرم ثبت نام اولیه بر روی سایت معاونت، واحد آموزش قرار گرفته است و تنها افرادی می توانند نسبت به ثبت نام نهایی اقدام کنند که فرم ثبت نام اولیه را تکمیل نموده باشند و به دلیل محدودیت ظرفیت، اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام کنند.

یادآوری می گردد ثبت نام نهایی از طریق مراجعه به سایت جهاد دانشگاهی انجام خواهد شد و کما فی السابق متقاضیان می توانند یک هفته قبل از زمان برگزاری هر آزمون با مراجعه به سایت جهاد دانشگاهی ثبت نام نهایی را انجام دهند. مقتضی است رابط آموزشی آن واحد مراتب را به اطلاع کلیه پرسنل برساند.

مسئولیت عدم اطلاع رسانی به عهده رابط آموزشی آن واحد است.

.....................................................................................................................

همکار گرامی

خواهشمند است قبل از ثبت نام راهنماي ثبت نام را به دقت مطالعه نماييد.

توجه توجه

جهت مشاهده منابع بر روي قسمت منبع تقويم آموزشي كليك نماييد

در هنگام ثبت نام در قسمت كارگروه(( آزمون علوم پزشكي )) مي بايست انتخاب شود

راهنماي ثبت نام