معرفی نوع خدمات :

 

§         توسعه زیر ساختهای  شبکه

§         بازدید ماهیانه از کلیه سیستمهای رایانه ای موجود در شبکه 

§         ارتقا سرورهای محلی به منظور بهينه سازي ارائه سرويس به كاربران 

§         اقدام درجهت اتصال و یا انفصال کامپیوترهای موجود در حوزه بنا بر نیاز و فراهم نمودن مقدمات لازم و انجام تنظیمات مربوطه منطبق بر فرآيندهاي مدیریت فناوری

§         مدیریت و پشتیبانی از شبکه داخلی و ارتباط آن با شبکه خارجی 

§         برطرف نمودن اشكالات كاربران در استفاده از سرويسهاي شبكه دانشگاه طبق فرآيندهاي مدیریت فناوری 

§         پشتیبانی و نگهداری شبکه wireless   و رفع عیب آن در کل فضای دانشکاه و خوابگاهها 

§         تحلیل و بررسی انواع سطوح دسترسی کاربران  

§         تخصیص انواع سطوح دسترسی کاربران 

§         تحلیل در راستای زیر ساختها و شبکه 

§         ارائه سامانه ها جهت تسهیل در امور خدمات رسانی 

§         حفظ امنيت فيزيكي محيط اتاق سرور- دما و دقت در عبور و مرور ها 

§         تجهیز و راه اندازی اتاق سرور

§         نگهداري و مديريت زير ساخت شبكه 

 

نام و نام خانوادگی : احمد سلطانی

تحصیلات :کارشناس کامپیوتر

 

پست سازمانی :مسئول واحد زیر ساخت

 

پست الکترونیک: asoltani@ssu.ac.ir

 

تلفن محل کار : 7250040-0351

کارشناس زیرساخت

نام و نام خانوادگی : علی فاریابی

 

تحصیلات :دانشجو

 

پست سازمانی :کارشناس واحد زیرساخت( مسئول اتاق سرور)

 

 

پست الکترونیک: faryabi@ssu.ac.ir

 

تلفن محل کار : 7250040-0351

نام و نام خانوادگی :مصطفی حیدری

 

تحصیلات :کارشناس مهندسی نرم افزار

 

پست سازمانی : کارشناس واحد زیرساخت

 

پست الکترونیک: heydari@ssu.ac.ir

 

تلفن محل کار : 7250040-0351

پیوند های واحد زیر ساخت