جناب آقای دکتر ...

سرکار خانم دکتر ...

موسس و مسئول فنی محترم مرکز درمان سوء مصرف مواد ...

 

 

     احتراماً به پیوست نامه شماره 25078 مورخ 13/10/96  قائم مقام محترم معاون درمان در حوزه سلامت روان واعتیاد مبنی بر اعلام ساعت کاری و رعایت دقیق آن جهت هرگونه اقدام و دستور مقتضی ارسال می گردد. بدیهی است با توجه به این دستورالعمل تمام مراکز موظف به لغو تمامی اعلام ساعات قبلی می باشند و می بایست دستورالعمل جدید را ضمن رعایت دقیق در مرکز خود نصب نمایند.

....................................................................................................

جناب آقای دکتر ...

سرکار خانم دکتر ...

موسس و مسئول فنی محترم مرکز درمان سوء مصرف مواد ...

 

 

     احتراماً با توجه به مصوبه کمیته ماده 31 و طبق اعلانات مکرر قبلی مقرر گردید تنخواه دارویی بهمن ماه بر اساس سامانه آیداتیس و به صورت کامل ( 30 روزه ) تحویل گردد. لذا بدیهی است من بعد تحویل داروی هر ماه ازروزاول ماه تا حداکثر دهم همان ماه و طبق روال قبل یعنی به صورت حداکثر روزانه 15 مرکز و بر اساس ردیف الفبا و شماره پرونده در دبیرخانه تحویل خواهد شد.لازم بذکرمیباشد تا اطلاع ثانوی ارائه پرینت اکسل دارویی هم در زمان تحویل دارو نیازمی باشد.

.....................................................................................................

جناب آقای دکتر ...

سرکار خانم دکتر ...

موسس و مسئول فنی محترم مرکز درمان سوء مصرف مواد ...

 

 

     احتراماً پیرو مصوبه کمیته ماده 31 مقرر گردید با همکاری معاونت درمان، معاونت آموزشی و صنف درمانگران دوره درمان یکروزه ماتریکس ( اختلالات جنسی در معتادین )در تاریخ 96/11/5با حضور اساتید برجسته و امتیاز بازآموزی برگزار گردد.(نامه پیوست) لذا ازتمامی پزشکان و روانشناسان ، مددکاران شاغل در مراکز دعوت میگردد حتما دراین کارگاه شرکت فرمایندوجهت حضورپررنگ وجدی دراین کلاس تمام مراکزهم درنوبت شیفت صبح وهم عصربه طورکامل تعطیل میباشد.لذاخواهشمنداست طوری برنامه ریزی فرماییدکه خللی درامردرمان بیماران پیش نیاید. لازم بذکرمیباشد هیچ مرکزی بدون حضورپزشک اجازه بازکردن مرکز را ندارد لازم به یادوری میباشد ساعت شروع کارگاه از8صبح الی 16عصر و درمحل سالن باقرالعلوم دانشگاه واقع درصفاییه خیابان بوعلی روبروی مرکزناباروری (IVF)
می باشد.

........................................................................................................

جناب آقای دکتر ...

سرکار خانم دکتر ...

موسس و مسئول فنی مرکز درمان سوء مصرف مواد ...

      احتراماً بدینوسیله باستحضار می رساند با توجه به تذکرات مکرر و نامه های قبلی، مبنی بر پیگیری تمدید و یا صدور مجوز های لازم جهت مراکز درمان سوء مصرف مواد، مقرر گردید به تمام مراکز فوق مهلت داده شود حداکثر تا اول اسفند ماه سال جاری نسبت به انجام مراحل قانونی اقدام نموده تا تمام مراکز دارای پروانه های لازم (بهره برداری-آگونیست و مسئول فنی) باشند و تنخواه دارویی اسفند ماه تنها به این مراکز تعلق می گیرد و مراکز فاقد پروانه نیز بررسی و در صورت سهل انگاری و عدم طی مراحل فوق بعد از صدور رای کمیته ماده 31 و 20 ،مرکز فاقد صلاحیت درمان تشخیص داده شده و توسط کارشناسان این معاونت تعطیل و پلمپ خواهد شد.

..........................................................................................................

جناب آقای دکتر ...

سرکار خانم دکتر...

 

پیرو ابلاغ وزارت متبوع مبنی بر ورود اطلاعات بیماران مراکز در فاز دوم سامانه آیداتیس و با توجه به رفع بعضی از ابهامات این سامانه، آخرین اصلاحیه روند و دستورالعمل چگونگی وارد کردن اطلاعات این سامانه ( پیوست) توسط وزارت متبوع(قائم مقام معاون درمان در حوزه سلامت روان و اعتیاد) ارسال گردیده است،بنابراین تنخواه دارویی اردیبهشت ماه تنها به مراکزی تعلق می گیرد که اطلاعات دارویی بیماران را در سامانه وارد کرده باشند. لازم بذکر است در صورت داشتن هر گونه سوال دبیرخانه درمان اعتیاد(37252640) پاسخ گوی شما می باشد.

 

 

دستورالعمل ثبت مراجعان در سامانه اطلاعات درمان سوء مصرف مواد

دستورالعمل تغییر کد مراجعان در سامانه اطلاعات درمان سوء مصرف مواد

..............................................................................................................

موسس و مسئول فنی مرکز درمان سوء مصرف مواد....

جناب آقای دکتر...

سرکار خانم دکتر...

 

    پیرو دستورات اکید وزارت متبوع و برابر بخشنامه های مکرر این معاونت بدین وسیله باستحضار می رساند تنخواه دارویی اردیبهشت ماه 96 با رعایت موارد زیر  به مراکز تعلق می گیرد.

1-   پروانه های مرکز (بهره برداری ، مسئول فنی و آگونیست) دارای اعتبار باشد.

2-   فعالیت مرکز منطبق بر ساعت درج شده در پروانه آگونیست باشد.

3-   پزشک معالج دارای پروانه مسئول فنی باشد.

4-   تمام پروانه ها با نوبت کاری مراکز همخوانی داشته باشد و مرکزدرهمان شیفت فعال دارای پروانه باشد.

5-   مراکزسطح 1 دارای پروانه مسئول فنی و آگونیست مجزا درهرشیفت باشند

6-  طبق نامه به شماره  301029مورخ23 /12/1395مراکز می توانند با شرکت در این ساعت آموزشی تمام موارد فوق را رفع نمایند. (نامه درسایت دانشگاه)

7-  طبق دستور و مصوبه وزات محترم بهداشت و درمان و تصویب کمیته ماده 31 مقرر گردید با توجه به صدور و تمدید اعتبار پروانه ها از طریق سامانه وزارت بهداشت و درمان، مراکزی که دارای پروانه از سازمان بهزیستی هستند جهت یکسان سازی درامرصدور و تمدید پروانه ها به دانشگاه ارجاع داده شوند .

.................................................................................................................

مسئول فنی محترم ...

 

باتوجه به نامه شماره 37779/400/ د مورخ 07/12/95 معاون محترم اجرایی معاونت درمان وزارت متبوع، بدینوسیله اعلام می دارد بمنظور تکمیل نهایی و کسب اطمینان از صحت و کامل بودن بانک اطلاعات موسسات در سامانه الکترونیکی صدور پروانه موسسات پزشکی و اهمیت تایید نهایی مندرجات بانک و اعلام مغایرت ها توسط نمایندگان قانونی موسسات در این زمینه، لازم است نماینده معرفی شده آنمرکز در صورت مشمول جدول ارسالی ( به پیوست) شخصا با در دست داشتن تعهدنامه تکمیل شده(محضری) بارگذاری شده در سامانه ، تصویر پروانه بهره برداری و مسئولین فنی مرکز ، کد پستی و مهر مرکز در بازه زمانی طبق جدول (به پیوست) در اداره نظارت بر درمان این معاونت حضور یافته و نسبت به تایید نهایی اطلاعات ثبت شده در آن سامانه اقدام مقتضی بعمل آورد. شایان ذکر است در صورت عدم مراجعه در بازه زمانی اعلام شده هرگونه عواقب ناشی از آن متوجه جنابعالی خواهد بود. ضمنا درصورت عدم آگاهی از نام نماینده معرفی شده در سامانه، قبل از مراجعه به این معاونت با شماره تلفن 37245903 (اداره نظارت بر درمان) تماس و از نام نماینده آنمرکز مطلع گردید.

معرفی نماینده قانونی بر اساس نوع اداره و مالکیت موسسه

لیست ساعت مراجعه موسسات به اداره نظارت معاونت درمان


............................................................................................................

 

 

موسس و مسئو ل فنی محترم مرکز درمان سوء مصرف مواد...

جناب آقای دکتر...

سرکار خانم....

 

با سلام

     احتراماً پیرو مصوبه کمیته ماده 31 مقرر گردید تمام مراکز در ساعت و شیفت تعریف شده و منطبق با آن به جهت هماهنگی و نظم در امور، در مرکز حضور یابند تا ساعت کاری مراکز ثابت و یکسان بوده و همه موظف به رعایت آن می باشند. ساعت کاری تعیین شده (ذکرشده درپروانه اگونیست تمام مراکز) در شیفت صبح 9 الی 13 و درشیفت عصر 16الی 20می باشدکه در پروتکل حداقل حضوردرهرشیفت 4ساعت میباشدکه  می بایست در مرکز در دید عموم نصب گردد. لازم بذکر است مراکز در روزهای پنج شنبه مانند روزهای مابقی هفته مرکزبایدفعال ودایرباشدو هر گونه درخواست جابجایی  شیفت از عصر به صبح یا باالعکس بایدحتماباتغیرپروانه فعالیت  صورت گیرد ودرغیر این صورت مورد قبول نمی باشد . ضمنا طبق مصوبه کمیته ماده 31 مقرر گردید در ایام تعطیلات نوروز مراکز کشیک نداشته باشند و طبق تقویم رسمی کشوری دایر و فعال باشند.که با مراکز تعطیل طبق قانون برخورد خواهد شد.

    

...................................................................................................................

موسس و مسئول فنی مرکز درمان سوء مصرف مواد

جناب آقای دکتر ..................

سرکار خانم دکتر ....................

     مقرر گردید ارزشیابی مراکز درمان سوء مصرف مواد با چک لیست (پیوست) به شرح زیر صورت پذیرد . 1-چنانچه مرکز در ارزشیابی امتیاز بین 100-80 را کسب نماید موارد نقص مرکز بصورت شفاهی تذکر داده می شود و مرکز در محدوده مراکز ستاره دار (.سبز ) قرار می گیرد  .

2- چنانچه مرکز درارزشیابی امتیاز بین 60 -79گردد موارد نقص مرکز در وهله اول بصورت تذکر کبتی اعلام و مرکز موظف می باشد حداکثرظرف مدت یکماه موارد را اصلاح و بصورت کتبی به دانشگاه اعلام نماید و مرکز در محدود رنگ (زرد) قرارمیگیرد و باید حتماً طی فرجه زمانی (یکماه) به رنگ سبز ارتقاء پیدا نماید.

3-چنانچه مرکزی در ارزشیابی امتیاز کمتر از 59 کسب نماید ضمن تذکر کتبی و درج در پرونده ، موارد نقص باید در کمتر از یک هفته اصلاح به وبه صورت کتبی به دانشگاه اعلام گردد تا بازرسی مجدد صورت پذیرد و این مراکز در محدوده رنگ (قرمز) قرار می گیرد و در صورتیکه نتواند طی فرجه زمانی مشخص شده امتیاز خود را به سطح سبز برسانند ابتدا سهمیه مرکز به نصف تقلیل یافته  و سپس سهمیه و مجوز آگونیست مرکز با طل می گردد.

چک لیست نظارت و ارزیابی مراکز سوء مصرف مواد

............................................................................................................

سرپرست محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان....

جتاب آقای دکتر.....

 

با سلام

     احتراماً بدینوسیله تعداد یک برگ چک لیست نظارتی جدید با نمره ارزشیابی بر مراکز درمان سوء مصرف مواد جهت اقدام و دستور مقتضی ارسال می گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمائید کارشناسان من بعد از این چک لیست با رعایت دقیق موارد استفاده گردد و نتیجه را حداکثر 24 ساعت بعد از طریق اتوماسیون ارسال فرمایند ودرصورت نیازبه هر گونه سوال ویاراهنمایی با دبیرخانه درمان اعتیاد دانشگاه(37252640) تماس حاصل فرمایند. لازم به ذکر می باشد بازرسی باچک لیست قبلی دیگر قابل قبول نمی باشد.

 

چک لیست نظارت و ارزیابی مراکز سوء مصرف مواد

           ..................................................................................................

موسس و مسئول فنی محترم مرکز درمان سوء مصرف مواد

جناب آقای دکتر

سرکار خانم دکتر

 

     احتراماً پیرو هماهنگی معاونت درمان، معاونت بهداشتی، انجمن موسسین صنف درمانگران اعتیاد و گروه روانپزشکی مبنی بر برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه( ملاحظات و درمان های دارویی سوء مصرف محرک ها) در تاریخ شنبه 14/12/95 مقرر شد کلیه مراکز در تاریخ مذکور فقط در شیفت صبح تعطیل باشند و شیفت عصر دایر و فعال باشد. ضمنا کارگاه آموزش پیشگیری از رفتارهای پرخطر و تست تشخیص سریع ایدز مراکز در روزهای 15 الی 18 اسفند از ساعت 12 الی 14 در سالن معاونت بهداشتی دانشگاه، مجتمع آموزشی حضرت امام رضا (ع) واقع در میدان امام حسین (ع) برگزار گردد. مسئولین فنی محترم به ترتیب حروف الفبا و شماره مراکز خود در دبیرخانه (پیوست) هر روزه 30 نفر جهت آموزش مراجعه فرمایند. خواهشمند است جهت رعایت نظم و با توجه به ظرفیت محدود سالن مراکز در روز موعد مراجعه نمایند. لازم به ذکر است مراکز در این چهار روز تعطیل نمی باشد.

 

     لیست شماره و اسامی مراکز درمانی سوء مصرف مواد

       ....................................................................................................

 

جناب آقای دکتر / موسس و مسئول فنی مرکز درمان سوء مصرف مواد .....

سرکار خانم دکتر/ .....

 

    احتراما باستحضار می رساند پیرو هماهنگی قبلی و برگزاری کلاس های متعدد آموزش اتوماسیون اداری جهت ایجاد نظم بر روند تحویل دارو، از ابتدای سال 1396 مقرر گردید تحویل تنخواه دارویی از اردیبهشت 96 براساس اتوماسیون اداری، به ترتیب حروف الفبا و ردیف در دبیرخانه (به پیوست) به نحوی باشد که روزانه 15 مرکز اول از29 هر ماه، پس از ارسال آمار دارویی از طریق اتوماسیون،و بعد از صدور نامه و تایید می توانند روز بعد به معاونت غذا و دارو جهت اخذ فاکتور و گرفتن دارو مراجعه نمایند.لازم بذکر می باشد تمام مراکز جهت رعایت نظم طبق جدول (پیوست) می بایست آماردارویی را ارسال نمایند. چنانچه مرکزی در تاریخ تعیین شده مراجعه ننماید، تحویل داروی آن مرکز به یک روز بعد از تحویل داروی کل مراکز موکول میگردد .ضمنا طبق اعلام های قبلی و نظر به جلسه معاونت درمان و دبیر محترم شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر(صورت جلسه در سایت وکارتابل ) مقرر گردید تحویل تنخواه دارویی در سال آینده صرفا بر اساس دفتر دارویی سامانه آیداتیس منظور گردد لذا صدور نامه تنخواه دارویی در سال آینده تنها در صورت ثبت بیماران در سامانه آیداتیس و فعال نمودن آنها می باشد که در بازرسیها نحوه تکمیل سامانه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. مستدعی میباشد تحویل داروبه مراکزملزم به صدورویاتمدیداعتبارپروانه های (بهره برداری .مسئول فنی .اگونیست)ازطریق سایت مربوطه می باشد.

                                ..............................................................................

                                                بسمه تعالی

طی جلسه ای با معاونت محترم درمان جناب آقای دکتر دهقان، مدیر محترم درمان جناب آقای دکتر زارع، مسئول محترم دبیرخانه درمان اعتیاد و با جناب آقای روستایی دبیرمحترم شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مقرر گردید مراکزی که فاز یک را اجرا کرده اند سهمیه ی دارویی خود را کامل دریافت نمایند و به مراکز دیگر تا پایان فروردین ماه سال 96 مهلت داده می شود نسبت به ثبت مشخصات بیمار و فعال نمودن آن اقدام نمایند و از ابتدای اردیبهشت 96 تحویل سهمیه مراکز صرفا بر اساس دفتر دارویی سامانه آیداتیس خواهد بود.

 

 

..............................................................................

تمدید مهلت تکمیل اطلاعات درمان بیماران در سامانه آیداتیس

 ...............................................................................

موسس و مسئول فنی مر کز درمان سوء مصرف مواد ...

آقای دکتر .....

خانم دکتر .....

با عنایت به دستورالعمل وزارت متبوع و مصوبه کمیته ماده 31 مبنی بر تحویل قسمتی از تنخواه دارویی مراکز به صورت قرص به جای شربت مقرر گردید پروتکل شرایط زیر در فرم جدید (به پیوست) رعایت گردد و از اسفند ماه طبق پرینت این فرم دارو تحویل مراکز خواهد شد.

1-    تحویل قرص متادون به بیمار به تشخیص و صلاحدید مسئول فنی مرکز(توصیه میگردد بیماران دوزپایین زیر12سی سی- وبیماران پذیرش جدید )میباشد

2-    تحویل حداکثر با سهمیه %20 تنخواه هر ماه

3-    تحویل قرص بدون تغییرتعرفه و رعایت تعرفه اعلام شده ازطرف دانشگاه باشد

4-    تحویل قرص با رعایت پروتکل بدون بلیستر(درصورتی که به تشخیص پزشک ا مکان نشت داروبه خارج سیستم درمانی درسطح مراجع وجودداشته باشدقرص هابایدبه صورت کوبیده وخردشده به بیمارتحویل داده شود)

5-    . طبق پرینت ارائه شده آمار تعداد قرص با سی سی هم در تعداد تحویلی هم در کل دارو باید با هم همخوانی داشته باشد.بااحتساب اینکه هرعددقرص متادون20معادل 4سی سی شربت میباشد

6-     در پرونده بیماران، مرکز باید نوع داروی تحویلی (قرص یا شربت) مقدار (تعداد و سی سی) که در بازرسی ها لحاظ می گردد در آمار و برنامه اکسل دارویی همخوانی داشته باشد.

فرم جدید قرص و شربت متادون

   ....................................................................................................

موسس و مسئول فنی محترم مرکز درمان سوء مصرف مواد.................

جناب آقای / سرکار خانم

 

پیرو هماهنگی های قبلی و تاکید مکرر مبنی بر راه اندازی سیستم اتوماسیون مقرر گردید نماینده کلیه مراکز جهت آموزش کوتاه مدت و دریافت نام کاربری و رمز ورود هر مرکز طبق شماره لیست پرونده موجود در دبیرخانه درمان اعتیاد دانشگاه (پیوست) به نوبت در تاریخ های زیر به دانشگاه (سالن پژوهشی) مراجعه فرمایند. لازم به ذکر می باشد با توجه به هماهنگی انجام شده ( ظرفیت سالن) هر مرکز براساس نوبت خود مراجعه نماید و همه مراکز باید جهت سهمیه داروی اسفند به اتوماسیون اداری متصل شده باشند.

1-    ردیف 1 تا 30 روز شنبه 16/11/95 ساعت 12 الی 15 عصر (سالن پژوهشی طبقه سوم دانشگاه)

2-    ردیف 30 تا 60 روز دوشنبه 18/11/95 ساعت 12 الی 15 عصر (سالن پژوهشی طبقه سوم دانشگاه)

3-    ردیف 60 تا 90 روز سه شنبه 23/11/95 ساعت 9 الی 12 صبح (سالن پژوهشی طبقه سوم دانشگاه)

4-    ردیف 90 تا 124 روز شنبه 23/11/95 ساعت 12 الی 15 عصر (سالن پژوهشی طبقه سوم دانشگاه)

      ....................................................................................................

ارسال لیست مراکز درمانی با داروهای آگونیست و اجرای فاز دوم سامانه آیداتیس

 

فایل پیوست

دستورالعمل ثبت مراجعان سامانه اطلاعات درمان سوء مصرف مواد

پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با متادون

....................................................................................................

 

دبیر محترم شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر

مدیر کل محترم سازمان بهزیستی استان

معاونت محترم غذا و دارو

معاونت محترم بهداشتی

معاونت محترم آموزشی

مدیر کل محترم سازمان زندانهای استان یزد

مدیر گروه محترم روانپزشکی دانشگاه

سرپرست محترم مرکزبهداشت شهرستان یزد

 

     احتراماً، بدینوسیله باستحضار می رساند این معاونت با همکاری صنف درمانگران اعتیاد استان در نظر دارد کارگاه آموزشی جهت توانمندسازی روانشناسان و مددکاران شاغل در مراکز درمان سوء مصرف مواد استان با عنوان «پیشگیری از عود ساختار یافته» در تاریخ 95/10/4 طبق برنامه پیوست در سالن همایش باقرالعلوم با حضور اساتید برجسته کشوری برگزار نماید. مراتب جهت اطلاع و بهره برداری ارسال میگردد. ضمناً حضور افراد فوق الذکر در این کارگاه الزامی می باشد

برنامه کارگاه توانمندسازی روان شناسان و مددکاران شاغل در مراکز درمان اعتیاد استان

 

          ....................................................................................................

موسس و مسئول فنی محترم مرکز درمان سوء مصرف مواد ...

سرکار خانم آقای دکتر ...

 

     احتراماً پیرو اجرایی شدن سامانه آیداتیس جهت ارتقاء سطح نظارت در مراکز درمان سوء مصرف مواد در سطح کشور و انجام موفق مرحله اول ، مقرر شد جهت اجرای مرحله دوم آن ، جلسه ای مبنی بر آموزش و هم اندیشی تشکیل گردد. ضمنا با توجه به هماهنگی های به عمل آمده جهت راه اندازی و اجرای طرح متصل نمودن مراکز فوق به اتوماسیون اداری دانشگاه ، در این جلسه بحث و تبادل نظر میگردد.لذا کلیه مراکز می توانند یک یا دو نفر از نیروهای شاغل در مراکز خود را که با امور رایانه آشنا هستند جهت شرکت در این کارگاه معرفی نمایند.ضمنا آموزش به هیچ وجه دیگر تکرار نمی گردد و تمام مراکز باید مجهز به اینترنت ، سیستم رایانه و پرینتر باشند. قابل به ذکر است هر نماینده به همراه خود یک لب تاپ جهت آموزش داشته باشد.

تاریخ

ساعت

محل

مبحث

مدرس

12/10/95

الی 10صبح

بهزیستی

آیداتیس

مهندس دهقانی زاده

محمدباقر شیخ علیشاهی

12/1/95

10 الی 13

بهزیستی

اتوماسیون

مهندس عاطف عاطفی

....................................................................................................

 

موسس و مسئول فنی مرکز درمان سوء مصرف مواد....

جناب آقای ، سرکار خانم دکتر.....

 

     احتراماً پیرو دستورالعمل وزارت متبوع و مصوبه کمیته ماده 31 مبنی بر تحویل قسمتی از تنخواه دارویی هر ماه به صورت قرص به جای شربت متادون ضمن رعایت پروتکل درمانی خواهشمند است دستور فرمایید موارد زیر به طور منظم و دقیق رعایت گردد که در بازرسیها مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

1-   تحویل قرص متادون به بیمار به تشخیص و صلاحدید مسئول فنی مرکز

2-   تحویل حداکثر با سهمیه %20 تنخواه هر ماه

3-  تحویل قرص بدون تغییر تعرفه و رعایت تعرفه اعلام شده و تنها تبدیل هر یک سی سی شربت متادون به 5 میلی گرم قرص متادون

4-   تحویل قرص با رعایت پروتکل بدون بلیستر

          ....................................................................................................

جناب آقای دکترمحمدحسین مصدق متخصص فارماکولوژی - جناب آقای دکتر سیدمجتبی یاسینی روانپزشک - جناب آقای دکترقاسم دستجردی روانپزشک - جناب آقای دکترمحمد نادی روانپزشک - جناب آقای دکترسیدنادر مصطفوی متخصص پزشک قانونی و مسمومیت - سرکارخانم دکترطاهره صادقیه فوق تخصص روانپزشکی - سرکارخانم دکترفاطمه حسینی روانپزشک - سرکارخانم دکترگلرسته خلاصه زاده روانپزشک - سرکار خانم دکتربنفشه فرزین راد دکترای تخصصی روانشناسی بالینی - جناب آقای دکتر جعفر عسکری دکترای روانشناسی-جناب آقای دکتر رضامنصوری متخصص ایمونولوژی - جناب آقای دکتر محمدمهدی امیرحیدری پزشک عمومی - جناب آقای دکتر محمدهادی فرح زادی دستیارمطالعات اعتیاد

 

       احتراماً باتوجه به برگزاری دوره  MMT  درتاریخ  جهت پزشکان بدین وسیله برنامه آموزشی کلاس (به پیوست) جهت شرکت و تدریس حضورتان ارسال می­گردد. امید است باحضور به موقع در برگزاری منظم ما را یاری فرمایید.

 

 

 

ضمنا محل برگزاری کلاس مرکزپرتودرمانی شهیدرمضانزاده می باشد.

 

برنامه دوره کوتاه مدت حرفه ای درمان های سوء مصرف مواد مخدر

 

....................................................................................................

اجرای طرح پژوهشی بررسی کیفیت و ارزیابی مداخلات غیردارویی

در مراکز درمانی اعتیاد شهر یزد

 

....................................................................................................................

موسس و مسئول فنی محترم مراکز درمان سوء مصرف مواد

 

 

 

پیرو دستور وزارت متبوع در جهت ساماندهی صدورو ثبت پروانه مراکز درمانی  و اینکه سامانه اطلاعات درمان سوء مصرف مواد ایران (آیداتیس) آماده بهره برداری می باشد.فاز اول سامانه ثبت متقاضیان   مراکز/ واحدهای درمان سوء مصرف مواد  با داروی آگونیست است لذا  تمام مراکز موظفند جهت دریافت داروی آگونیست دارای کد شناسه باشند بنابراین لازم است جهت اخذ کد ، اطلاعات مرکز را در اسرع وقت در سامانه IDATIS ثبت نمایند. لازم به توضیح می باشد مراکزی که موفق به ثبت و اخذ کد شناسه در سامانه نگردند ، ازطرف وزرات قطع سهمیه دارویی خواهند شد.

 

 

 

 

 

 

دستورالعمل ثبت مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب اعتیاد در سامانه اطلاعات درمان سوء مصرف مواد ایران

دستورالعمل ثبت مراجعان سامانه اطلاعات درمان سوء مصرف مواد ایران  

.......................................................................................................

باتوجه به برگزاری دوره MMT   در تاریخ 16/5/95 جهت پزشکان در مرکزپرتودرمانی شهیدرمضانزاده  جهت بهره برداری از  برنامه مذکورمی توانید روی لینک زیر کلیک کنید:

 

 

برنامه دوره کوتاه مدت حرفه ای درمان های سوء مصرف مواد مخدر

 

....................................................................................................

با عنایت به دستورالعمل نحوه اطلاع رسانی  تبلیغ :" هرگونه اطلاع رسانی و تبلیغ درخصوص ارائه خدمات ، معرفی بخش های جدید و یا امکانات موسسات تشخیصی و درمانی تنها پس از اخذ مجوز کتبی تبلیغات از سازمان نظام پزشکی انجام خواهد گرفت.

 

دانلود دستورالعمل

 

 

.....................................................................................................

 

مدیرکل محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد

 

     باتوجه به نصب بنر تبلیغاتی برخی پزشکان در سطح استان، بدینوسیله اعلام می دارد باستناد فصل دوم کتاب قوانین نظام پزشکی و فصل اول قوانین حوزه معاونت درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور ، نصب هرگونه بنر از سوی پزشکان و موسسات درمانی در سطح استان، نیازمند کسب تاییدیه از سازمان نظام پزشکی و معاونت درمان دانشگاه می باشد.

.............................................................................................................................................................

 

 

شهردار محترم یزد

 

مدیرکل محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد

 

مدیر کل محترم صدا و سیمای یزد

 

همانگونه که مستحضرید سلامت جامعه از حساسیت و اهمیت بالایی در سطح کشور برخوردار بوده و باطبع تبلیغات انجام شده در بحث سلامت علی الخصوص درزمینه درمان نیز از همان اهمیت برخوردار می باشد و با توجه به سوء استفاده بعضی از افراد سود جو در این زمینه و تحت تاثیر قراردادن شعور و انتخاب مردم با تبلیغات نامناسب و بدون مجوز و گاها کذب و با توجه به اینکه شهرداری/صداوسیما/اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از متولیان اصلی انجام ونظارت تبلیغات در استان می باشد و با توجه به این موضوع که در قوانین سازمان نظام پزشکی دستورالعمل نحوه تبلیغ و آگهی دارویی و مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی ، بهداشتی و امور پزشکی وجود دارد (پیوست) خواهشمنداست جهت هماهنگی و یکسان سازی و نظارت بر امر تبلیغات حوزه سلامت وجلوگیری از سوء استفاده افراد سودجو جهت انجام هرگونه تبلیغ با سازمان نظام پزشکی هماهنگی لازم صورت پذیرد.

 

 

 

............................................................................................................

مسئول فنی محترم مرکز درمان سوء مصرف مواد...

 

با توجه به لزوم ثبت اطلاعات موسسات درمانی درسامانه الکترونیکی صدور پروانه های وزارت متبوع لذا خواهشمنداست دستور فرمائید نسبت به معرفی یک نفر نماینده قانونی از بین موسسین آنمرکز واعلام شماره ملی نامبرده حداکثر تاتاریخ 95/2/25اقدام مقتضی مبذول نمایند.

................................................................................................................

مؤسس و مسئول فنی مرکز درمان سوء مصرف مواد

جناب آقای دکتر ..........

سرکار خانم دکتر .........

 

     احتراما، بدینوسیله باستحضار می رساند پیرو هماهنگی انجام شده با معاونت غذا و دارو مقرر گردید از ابتدای خرداد 95 دارو طبق روال قبل از تاریخ بیست و نهم ( 29) هر ماه لغایت هشتم( 8 ) ماه بعد و از ساعت 7 الی 30/10صبح در این معاونت حواله و نامه تحویل دارو صادر گردد و انبار داروهای مخدر هم در معاونت غذا و دارو حداکثر تا ساعت 11 صبح نسبت به تحویل دارو اقدام نماید. ضمناً تأکید می گردد بعد از زمان بندی فوق هیچگونه حواله  دارویی صادر نخواهد گردید.

.....................................................................................................

مؤسس  و مسئول فنی مرکز درمان سوء مصرف مواد .................

جناب آقای دکتر ..............

سرکار خانم دکتر .............

 

     احتراماً، پیرو مصوبه کمیته ماده 31 و با توجه به مشکلات درمان و ساماندهی بیماران مهمان و بدون هویت مقرر گردید مراکزی که واجد شرایط ذیل می باشندمجوز تحویل دارو به بیماران فوق الذکر را دارندشامل1- مرکز دارای ظرفیت خالی جهت پذیرش باشد. 2- مرکز در موقعیت آلودگی بیشتری قرار داشته باشد . 3- مرکز دارای کمترین تخلف یا تذکر کتبی از طرف این معاونت باشد و با توجه به اینکه این طرح به صورت آزمایشی و فعلاً به مدت 3 ماه انجام می گردد میتواندتغییریابد بطوریکه با متخلفینی که خارج از چارچوب و ضوابط تعیین شده رفتارنمایند طبق مقررات قانونی با آنها برخورد می گرددو از لیست خارج و سهمیه دارویی آنها حذف می شود . لازم به ذکر می باشد مرکز طبق این نامه و فرمهای پیوست می بایست جهت بیماران فوق در ابتدا یک حداقل پرونده تشکیل و تکمیل نماید که در بازرسیها حتماً مورد ارزیابی قرار می گردد ودر پایان هر ماه لیست پیوست طبق جدول تکمیل و در دو نسخه (معاونت درمان معاونت غذا و دارو) در اول هر ماه در هنگام اخذ سهیمه تنخواه تحویل نماید تا مورد بررسی قرار گیرد . تاکیدمیگرددهمه مراکز موظف به تحویل کارت درمان به بیماران خود میباشند

1-    بیماری که مدرک شناسایی معتبر ندارد:

-    در اولین مراجعه ، اعتیاد بیمار احراز شود ( تست اداری مورفین و در صورتی که مصرف کننده متادون است ، تست اداری متادون گرفته و ثبت شود.)

-         برای هر بیمار براساس مشخصاتی که خود بیمار اظهار می کند فرم مربوطه پر شود.

-    در هر شرایطی ارائه دارو صرفاً به صورت روزانه و با حداقل دوز ( در مورد متادون حداکثر تا 10 سی سی و قرص بوپرنورفین حداکثر تا4 میلی گرم در روز) می باشد.

-    در مورد تحویل دارو از روز دوم به بعد براساس پاسخ استعلام از معاونت غذا و دارو ( براساس مشخصات اعلام شده از سوی بیمار) اقدام شود.

-    تا زمانی که بیمار مدارک شناسایی لازم را ارائه ندهد، تحویل دوز منزل اکیداً ممنوع است . لازم است تحویل دارو به صورت روزانه در فرم مربوطه ثبت شود. ( بدون محدودیت زمانی)

-    در صورت نیاز به افزایش دوز به مقادیر بیشتر از سقف تعیین شده فوق ، لازم است براساس اطلاعات اظهاری بیمار پرونده کامل تشکیل شود.

2-     بیمار «مسافر» یا «مهمان» که مدرک شناسایی معتبر دارد:

الف» معرفینامه معتبر از مرکز مبداء دارد: براساس دوز و TH ثبت شده در معرفینامه ، تحویل دارو حداکثر تا هفت روز در هر نوبت مجاز است در صورت مراجعه مجدد بعد از یک هفته، تحویل دارو براساس پاسخ استعلام از معاونت غذا و دارو با هماهنگی مرکز مبداء انجام شود.

 

لازم بذکراست کلیه مراکزمی بایست بیماران مراجعه کننده(مهمان- بدون هویت)رابه مراکزطبق لیست زیرارجاع نمایند و این مراکز هم درایام تعطیلات نوروز بصورت انکال کشیک میباشند و در صورت تماس ستاد حوادث ویاهرنوع تماسی بادبیرخانه درمان اعتیاد دانشگاه (آقای حاجی صادقی) با هدایت ایشان و براساس آدرس فرد مورد نظر مرکز موظف میباشد به مرکز مراجعه و طبق ضوابط فوق به فرد مورد نظر دارو تحویل نماید.

Initiates file downloadاسامی مراکز مجاز

 

 

Initiates file downloadفرم تحویل دارو

.............................................................................................................

فرماندهی محترم نیروی انتظامی استان یزد

 

     احتراماًپیرومصوبه کمیته درمان شورای هماهنگی مبارزه باموادمخدرمورخ 12/11/1394که باحضور معاون  اول محترم  دادستان عمومی انقلاب و ریاست محترم شعبه اول دادگاه انقلاب استان .مدیرمحترم درمان دانشگاه دبیرمحترم شورای هماهنگی مبارزه باموادمخدر .نماینده معاونت بهداشتی دانشگاه  معاونت محترم پیشگیری سازمان بهزیستی ..ریاست محترم پلیس مبارزه باموادمخدربرگزارشد.مقررشدیک تیم غربالگری درپلیس مبارزه باموادمخدرمستقررگرددکه پزشک تیم رامعاونت بهداشت وکارشناسان  تیم ازمعاونت درمان وسازمان بهزیستی تامین گردد.همچنین پلیس مبارزه باموادمخدرموظف به تحویل یک اطاق باامکانات کامل ویک سربازاموزش دیده شد.لذاخواهشمنداست دستورفرماییدترتیبی اتخاذگرددتمام کلانتریهای استان معتادین دستگیرشده مشکوک به مصرف موادمخدررا درطول روزجهت انجام غربالگری به پلیس مبارزه باموادمخدرارجاع نمایند.ضمنا ساعت انجام غربالگیری هرروزبجزروزهای تعطیل ازساعت 14الی 17عصرمیبا شد.واعضای تیم به شرح زیرمی باشد.

1-روزهای شنبه یکشنبه اقای دکترمهدی نگهبان پورپزشک واقای علی دشتبان کارشناس ازسازمان  بهزیستی

2-روزهای دوشنبه .چهارشنبه اقای دکترنگهبان پورپزشک واقای محسن حاجی صادقی کارشناس ازمعاونت درمان

3-روزهای سه شنبه اقای دکترنگهبانپورپزشک واقای محمدباقرشیخعلیشاهی کارشناس ازمعاونت درمان

     4 -روزهای پنج شنبه اقای دکترنگهبانپورپزشک واقای حسین مصطفوی کارشناس ازمعاونت درمان


..........................................................................................................

موسس ومسئول فنی مرکزدرمان سوءمصرف مواد.....

 

پیرو مصوبه کمیته ماده31مبنی برکاهش میانگین دوز و تحویل سهمیه تنخواه براساس دوزمیانگین حداکثر16سی سی مقررگردید مراکزازدریافت داروی علی الحساب ووقرضی یابدون نامه ازاین معاونت جداخودداری تاعدم همخوانی موجودی یاکسری یا مازاد در بازرسیها یا اول هر ماه بوحود نیاید. ضمنا براساس مصوبه کمیته هر مرکز سطح2 میتواند حداکثر تا سقف 105 بیمارmmt و هر مرکز سطح یک1حداکثرتاسقف 210بیمار mmt پذیرش داشته باشدکه این تعداد مازاد شامل افراد متفرقه (جانباز.معلول باکارت یا بدون کارت .معرفی بهزیستی .معرفی کمسیون .و...)می باشد و دارو تنها براساس این تعداد تحویل میگردد و هر مرکز به تعداد مازاد بر این اعداد می بایست ریزش و بیمار به مراکزدیگرارجاع گردد.

........................................................................................................

موسس ومسئول فنی محترم مرکزدرمان سوءمصرف مواد....

 

     احتراماًپیروگزارشات واصله ازبعضی مراکزدرمان سوء مصرف موادمبنی برعدم رعایت حفظ حجاب وشئونات اسلامی بدینوسیله پیرو ائین نامه حفظ حجاب وعفاف(به پیوست) جهت رعایت وبه کارگیری جدی ان ابلاغ میگردد.مستدعی است علاوه برنصب ان درمرکزجهت مشاهده همگان برحسن اجرای ان نظارت لازم صورت گیرد.

Initiates file downloadضوابط ظاهر و پوشش خانم ها در محیط کار

....................................................................................................... 

مؤسس و مسئول فنی محترم مرکز درمان سوء مصرف مواد ...........

 

     احتراماً، پیرو مصوبه کمیته ماده 31 مورخ 94/7/22 مقرر گردید بعد از بررسی و کارشناسی های لازم از تاریخ 94/8/1 به مدت 3 ماه مراکز درمان سوءمصرف میانگین مصرف دوز متادون را به زیر 16سی سی معادل 80 میلی گرم برسانند و از تاریخ 94/11/1 دارو براساس میانگین حداکثر 16سی سی تحویل می گردد.

 

..........................................................................................................

موسس و مسئول فنی محترم مرکز درمان سوءمصرف مواد

 

     احتراماً پیرو مصوبه کمیته ماده 31 مبنی بر نیازسنجی وزارت متبوع مراکزی که سقف پذیرش آنها تکمیل می باشد و درخواست ارتقاء سطح از دو به یک می باشند در صورت معرفی تیم درمان کامل و نظر مساعد معاونت درمان بعد از بازرسی و عدم تخلف و تذکر کتبی در سوابق و پرونده خود می توانند حداکثر درخواست خود را تا تاریخ 94/6/10 به این معاونت ارسال فرمایند. بعد از گذشت این تاریخ معاونت طبق دستورالعمل وزارت خانه از اجازه ارتقا سطح جدید معذور می باشدو به هیچ درخواستی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

.................................................................................................................

موسس و مسئول فنی مرکز درمان سوءمصرف مواد

 

     احتراماًپیرو آیین نامه 534/400/د ، راه اندازی خدمات درمان اختلال مصرف الکل در مراکز درمان سرپایی به تاریخ 94/3/9 (به پیوست) درمورد صدور مجوز مرکز فوق الذکر خواهشمند است باتوجه به شرایط موجود در آیین نامه افرادی که تمایل به ارائه درخواست مجوز دارند می بایست حداکثر تا تاریخ 94/6/05 درسایت مذکورثبت نام بعمل اورند. لازم بذکر است مهلت تعین شده تمدید نمیگردد.

 

Initiates file downloadپیوست

Initiates file downloadپروتکل

..............................................................................................................

موسس ومسئول فنی مرکزدرمان سوءمصرف مواد....

 

     احتراماًپیروآیین نامه هاومقررات وزرات متبوع مبنی برتکمیل مدارک ازجمله صدورپروانه مسئول فنی جهت پزشک درمانگرمرکزوطبق مصوبه کمیته ماده31استان مقررگردیدتنهابه مراکزی که دارای پروانه مسئول فنی هستندسهمیه دارویی تحویل گرددومراکزی که بنا به دلایلی مجبوربه تعویض مسئول فنی میباشند حداکثرتاتاریخ94/07/1به اداره نظارت بردرمان مراجعه ونسبت به صدورمجوزقانونی اقدام نمایند

.............................................................................................................

موسس و مسئول فنی مرکز درمان سوء مصرف مواد

 

     احتراماً پیرو پیشنهاد انجمن صنفی کارفرمایی موسسین مراکز درمان اعتیاد و مصوبه کمیته ماده31 تیرماه 94 جهت سهولت در امر درمان و با توجه به مشکلات بیماران در رفت و آمد و مراجعه به مرکز مقرر گردید در نحوه TH پروتکل درمانی به طور مختصر تغییراتی صورت گیرد و مراکز می توانند طبق پرونده های جدید در سایت و رعایت تحویل TH در ماههای مراجعه طبق جدول زیر از ابتدای شهریور 94 دارو را به بیماران تحویل نمایند . لازم بذکر می باشد با توجه به سهولت در امر TH در صورت عدم رعایت پروتکل و موارد فوق و مشاهده تخلف با متخلفین به شدت برخورد قانونی خواهد شد.

ماه اول: اعطای دوز منزل فقط در ایام تعطیل رسمی

ماه دوم: اعطای دوزمنزل درایام تعطیل رسمی ویک روزغیرتعطیل ازهفته

ماه سوم:مراجعه ومصرف دارو درمرکز به صورت یک روز درمیان

ماه چهارم و پنجم: مراجعه ومصرف دارو درمرکز دوبار در هفته

ماه ششم:مراجعه هفته ای یک مرتبه و مصرف دارو در مرکز

.................................................................................................................

Initiates file downloadشرح وظایف مسئول فنی

................................................................................................................

موسس و مسئول فنی مرکز درمان سوء مصرف مواد

 

     احتراماً با توجه به شروع ماه مبارک رمضان ساعت کاری مراکز در این ماه از ساعت از ساعت 18 الی 20:30 تعیین گردید ؛ تا بیماری به علت روزه داری از مصرف داروی روزانه خود در مرکز محروم نگردد.لازم به ذکر می باشد ساعت شیفت صبح طبق روال قبل می باشد. 

..............................................................................................................

 

موسس و مسئول فنی مراکز درمان سوء مصرف مواد

 

     احتراماً بدین وسیله به اطلاع می رساند طبق مصوبه کمیته ماده 31 مراکزی که در بازرسی های انجام شده توسط کارشناسان این معاونت تخلفات پروتکلی داشته اندوبرای باراول سهمیه دارویی انهابه صورت 15روزه تحویل شده درصورت عدم رفع معایب تذکرداده شده سهمیه پذیرش ودارویی بیمار،ان مرکزبه نصف کاهش خواهدیافت

..................................................................................................................

مؤسس و مسئول فني محترم مركز درمان سوء‌مصرف مواد ......

 

     احتراماً، پيرو دستورالعمل 1602984/64 مورخ 8/11/93 مبني بر صيانت از اشتغال بهبود يافتگان وخانواده هاي آسيب ديده از اعتياد خواهشمند است كار آفريناني كه با شرايط خاص آئين نامه حاضر به همكاري هستند ضمن تكميل فرم (پيوست) موجود در سايت، فرم را در اسرع وقت به شماره 37244556 دبيرخانه محترم شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر فاكس نمايند.

 

Initiates file downloadدانلود فرم

 

............................................................................................................

مؤسس و مسئول فني مركز درمان سوء‌مصرف مواد ........... 

     احتراماً، نظر به اهميت بحث نگاهداري داروهاي آگونيست و اپيوم در مراكز درمان و مسئوليت خطير مسئول فني در حفاظت و نگهداري از دارو و با توجه به  قانون مواد مخدر جمهوري اسلامي ايران حمل بيش از 175 (سي سي) شربت متادون براي هر فرد تخلف محسوب مي گردد و قانون مي تواند با فرد متخلف به عنوان مجرم برخورد نمايد لذا با توجه به موارد فوق الذكر يادآور مي گردد هر گونه جابجايي داروي آگونيست به سایرمکانها يا تحويل امانتي دارو و هر گونه نگهداري دارو در غير از محل مركز (خودرو- منزل و ....) تخلف محسوب مي گردد و من بعد با افراد متخلف بطور جدي برخورد مي گردد.

 

 

 

 

..............................................................................................................

مؤسس و مسئول فني مركز درمان سوء مصرف مواد

 

     احتراماً پيرو گزارشات مكرر واحد استعلام ونظارت بر داروهاي مخدر ( معاونت غذا و دارو) مبني بر عدم اعلام قطع درمان بيماران ( حداكثر تا 15 روز) بعنوان اينكه نامبردگان بدهكار مي باشند و عدم همكاري مابين مراكز و ارجاع ندادن به مركز بدهكار و نظر به مصوبات قبلي كميته ماده 31 و مصوبات جديد كميته ماده 31 آذر93 چنانچه ثابت گردد مركزي بدليل سهل انگاري موارد فوق را مرتكب گردد ضمن تخلف بودن اين امر و پرداخت بدهي بيمار به مركز طلبكار مسئول فني به كميته ماده 31 احضار و بعد ازتوضیح ايشان و برخورد طبق مقررات بامرکزمتخلف. نام مركز و مسئول فني نیزدر سايت دانشگاه بعنوان متخلف اعلام مي گردد

.............................................................................................................

مؤسس و مسئول فني محترم مركز درمان سوء مصرف مواد

پيرو مصوبه كميته ماده 31 مبني بر مشكلات موجود در مورد تعويض و جابجايي مرتب پزشكان مسئولين فني مراكز مقرر گرديد پزشك معرفی شده جهت مسئول فني مركز مي بايست در دانشگاه به واحد نظارت بر درمان مراجعه و فرم تعهد حداقل 12 ماهه را پر نمايد و نامبرده موظف به رعايت تعهد خود مي باشد و در صورت تخلف برابر با قانون با ايشان برخورد خواهد شد و و ضمناًدر صورت بروز مشكل و درخواست ضروري انصراف خود راحداقل سه ماه زودتر به موسس اعلام نمايد .

................................................................................................

 

مؤسس و مسئول فني مركز درمان سوء مصرف مواد

با توجه به سودجويي و جلوگيري از فروش دارو و نظارت بيشتر و رعايت تعرفه ابلاغ شده در كميته ماده 31 مورخ 93/8/27 مقرر گرديد حداكثر TH تحويل قرص بوپونرفين در مراكزپس ازتثبیت دوزبیمار 10 روز باشد و در شرايط خاص و با مسئوليت حضرتعالي حداكثر 15 روز و تحويل بيشتر از اين مدت تخلف محسوب مي گردد و در صورت مشاهده برخورد قانوني خواهد گرديد.

جناب آقای دکتر ...

سرکار خانم دکتر ...

موسس و مسئول فنی محترم مرکز درمان سوء مصرف مواد ...

 

 

     احتراماً پیرو مصوبه کمیته ماده 31 مقرر گردید با همکاری معاونت درمان، معاونت آموزشی و صنف درمانگران دوره درمان یکروزه ماتریکس ( اختلالات جنسی در معتادین )در تاریخ 96/11/5با حضور اساتید برجسته و امتیاز بازآموزی برگزار گردد.(نامه پیوست) لذا ازتمامی پزشکان و روانشناسان ، مددکاران شاغل در مراکز دعوت میگردد حتما دراین کارگاه شرکت فرمایندوجهت حضورپررنگ وجدی دراین کلاس تمام مراکزهم درنوبت شیفت صبح وهم عصربه طورکامل تعطیل میباشد.لذاخواهشمنداست طوری برنامه ریزی فرماییدکه خللی درامردرمان بیماران پیش نیاید. لازم بذکرمیباشد هیچ مرکزی بدون حضورپزشک اجازه بازکردن مرکز را ندارد لازم به یادوری میباشد ساعت شروع کارگاه از8صبح الی 16عصر و درمحل سالن باقرالعلوم دانشگاه واقع درصفاییه خیابان بوعلی روبروی مرکزناباروری (IVF)
می باشد.

.................................................................................................

جناب آقای دکتر ...

سرکار خانم دکتر ...

موسس و مسئول فنی محترم مرکز درمان سوء مصرف مواد ...

 

 

     احتراماً با توجه به مصوبه کمیته ماده 31 و طبق اعلانات مکرر قبلی مقرر گردید تنخواه دارویی بهمن ماه بر اساس سامانه آیداتیس و به صورت کامل ( 30 روزه ) تحویل گردد. لذا بدیهی است من بعد تحویل داروی هر ماه ازروزاول ماه تا حداکثر دهم همان ماه و طبق روال قبل یعنی به صورت حداکثر روزانه 15 مرکز و بر اساس ردیف الفبا و شماره پرونده در دبیرخانه تحویل خواهد شد.لازم بذکرمیباشد تا اطلاع ثانوی ارائه پرینت اکسل دارویی هم در زمان تحویل دارو نیازمی باشد.

 

..................................................................................................

جناب آقای دکتر ...

سرکار خانم دکتر ...

موسس و مسئول فنی محترم مرکز درمان سوء مصرف مواد ...

 

 

     احتراماً به پیوست نامه شماره 25078 مورخ 96/10/13قائم مقام محترم معاون درمان در حوزه سلامت روان واعتیاد مبنی بر اعلام ساعت کاری و رعایت دقیق آن جهت هرگونه اقدام و دستور مقتضی ارسال می گردد. بدیهی است با توجه به این دستورالعمل تمام مراکز موظف به لغو تمامی اعلام ساعات قبلی می باشند و می بایست دستورالعمل جدید را ضمن رعایت دقیق در مرکز خود نصب نمایند.

........................................................................................................

جناب آقای دکتر ...

سرکار خانم دکتر ...

موسس و مسئول فنی مرکز درمان سوء مصرف مواد ...

      احتراماً بدینوسیله باستحضار می رساند با توجه به تذکرات مکرر و نامه های قبلی، مبنی بر پیگیری تمدید و یا صدور مجوز های لازم جهت مراکز درمان سوء مصرف مواد، مقرر گردید به تمام مراکز فوق مهلت داده شود حداکثر تا اول اسفند ماه سال جاری نسبت به انجام مراحل قانونی اقدام نموده تا تمام مراکز دارای پروانه های لازم (بهره برداری-آگونیست و مسئول فنی) باشند و تنخواه دارویی اسفند ماه تنها به این مراکز تعلق می گیرد و مراکز فاقد پروانه نیز بررسی و در صورت سهل انگاری و عدم طی مراحل فوق بعد از صدور رای کمیته ماده 31 و 20 ،مرکز فاقد صلاحیت درمان تشخیص داده شده و توسط کارشناسان این معاونت تعطیل و پلمپ خواهد شد.

....................................................................................................

جناب آقای دکتر ...

سرکار خانم دکتر ...

موسس و مسئول فنی محترم مرکز درمان سوء مصرف مواد ...

 

 

پیرو نامه شماره 23376/د/400 مورخ 96/9/26 (بپیوست) مبنی بر لزوم ثبت اطلاعات در آیداتیس بدینوسیله باستحضار می رساند تنخواه دارویی دی ماه 96 تنها براساس دفتر دارویی آیداتیس تحویل خواهد شد.

Initiates file downloadپیوست 1

Initiates file downloadپیوست 2

 

Initiates file downloadپیوست 3

......................................................

جناب آقای دکتر محمدحسین مصدق   متخصص فارماکولوژی

جناب آقای دکتر سید مجتبی یاسینی - روانپزشک

جناب آقای دکتر قاسم دستجردی - روانپزشک

جناب آقای دکتر محمد نادی روانپزشک

جناب آقای دکتر رضا بیدکی -  روانپزشک

جناب آقای دکتر سید نادر مصطفوی   متخصص پزشکی قانونی و مسمومیت

سرکار خانم دکتر طاهره صادقیه   فوق تخصص روانپزشکی اطفال

سرکار خانم دکتر فاطمه حسینی - روانپزشک

سرکار خانم دکتر گلرسته خلاصه زاده - روانپزشک

سرکار خانم دکتر بنفشه فرزین راد   دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

جناب آقای دکتر جعفر عسکری دکتری روانشناسی

جناب آقای دکتر رضا منصوری   متخصص ایمونولوژی

جناب آقای دکتر مهدی امیرحیدری   پزشک عمومی

جناب آقای محمدهادی فرح زادی دستیار مطالعات PHD اعتیاد

 

 

     احتراماً با توجه به برگزاری دوره MMT در تاریخ 96/8/6جهت پزشکان بدین وسیله برنامه آموزشی ( به پیوست ) جهت شرکت و تدریس حضورتان ارسال می گردد. امید است با حضور به موقع در برگزاری منظم ما را یاری فرمائید.ضمناٌ محل برگزاری کلاس مرکز پرتو درمانی شهید رمضانزاده ( خ شهید مطهری روبروی پمپ بنزین روحانیون ) می باشد.

Initiates file downloadبرنامه کلاس

.......................................................................................................

جناب آقای دکتر ....

سرکار خانم دکتر....

موسس و مسئول فنی مرکز درمان سوء مصرف مواد ....           

 

 

     احتراماً پیرو نامه های متعدد و مکرر از معاونت درمان و معاونت غذا وداروی وزارت متبوع و تاکید فراوان این معاونت  مبنی بر تکمیل سامانه آیداتیس اعم از ثبت مشخصات مرکز ثبت مشخصات بیماران با کد ملی ثبت فاز سوم دارویی و ... بدینوسیله باستحضار می رساند طبق آخرین نامه وزارت متبوع(بپیوست) به امضاء معاونین محترم (درمان وغذاودارو)،کلیه مراکز موظفند تمام مراحل فوق را تکمیل نمایند ومن بعد تنخواه دارویی صرفاباتکمیل100%فازدارویی (بند 5 نامه پیوست) به مراکز تحویل می گردد.لذا مقتضی است در مدت زمان باقیمانده نسبت به تهیه امکانات و ساز وکارهای لازم اقدام لازم بعمل آورند.

......................................................................................................

جناب آقای دکتر ....

سرکار خانم دکتر....

موسس و مسئول فنی مرکز درمان سوء مصرف مواد ....

 

     احتراماً پیرو نامه شماره 86179/655 (بپیوست)به تاریخ96/07/12از وزارت متبوع ازتاریخ 96/7/30تحویل تنخواه دارویی آبان ماه مراکز بر اساس تعداد بیماران و فاز سوم دارویی  ثبت شده  ورعایت سقف پذیرش دارو تحویل خواهد شد. لازم به ذکر می باشد با توجه به حذف نرم افزار استعلام (بصورت تلفنی ازواحدمخدرمعاونت غذاودارو) مقرر گردید استعلام بیمار در بدو ورود به مرکز و به هنگام پذیرش توسط آیداتیس انجام و در صفحه اول پرونده بیمار با ذکر تاریخ و ساعت استعلام ثبت گردد و فتوکپی بیمار با تعیین نوع بیماری در پایان هر ماه به همراه پرینت دارویی به معاونت درمان ارجاع گردد تا بعد از بررسی پرینت دارویی و تطبیق با آیداتیس تنخواه دارویی تحویل گردد. مستدعی می باشد مراکز موظف می باشند ضمن ثبت قطع درمان بیماران در آیداتیس به عنوان خاتمه درمان در پرینت هم قطع درمان ثبت گردد. از همه مهمتر چنانچه در بررسی های اولیه وبازرسی ها معلوم گردد بیماری به طور همزمان و موازی در دو مرکز دارو مصرف می کند و از سهل انگاری مرکز بوده است به شدت با مرکز متخلف برخورد قانونی خواهد شد.