کتابخانه مرکزی

RDML کتابخانه

راهنمای برنامه پیام مشرق

سایت معاونت تحقیقات و فناوری

سایتهای مفید کتابخانه و کتابداری

دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور

آيين نامه ها

نرم افزار جامع کتابخانه

مراکز تحقیقاتی

کتابخانه های تابعه دانشگاه علوم پزشکی یزد

کارشناسان کتابخانه های تابعه

اخبار