همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار - یزد ، 20 الی 21 خرداد ماه 1394

فهرست اسامی هیئت رئیسه همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار    

رئیس همایش

دکترمحمدرضا میرجلیلی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

دبیر اجرایی همایش

دکتر محمد حسن احرامپوش

دبیر علمی همایش

دکتر ابوالفضل برخورداری

مسئول دبیرخانه

مهندس حسین فلاح

فهرست اسامی کمیته علمی همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار    

 1. دکتر احرامپوش- محمد حسن(عضو هیات علمی و ریاست دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد)
 2. دكتر احمدي زاده- معصومه (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز)
 3. مهندس امینی پور- محمدرضا (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد)           
 4. دكتر ارقامي- شيرازه (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان)
 5. مهندس اسماعیل زاده - مرتضی (عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی)                    
 6. دكتر اصيليان- حسن (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس)  
 7. دكتر اللهياري- تيمور (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه)                      
 8. دكتر باكند- شهناز (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران)                          
 9. دكتر برخورداري - ابوالفضل  (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد)
 10. دكتر بلورچيان- جهانگير (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی رشت)                   
 11. مهندس بهجتی- مهدی (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان)
 12. دكتر بهرامي- عبدالرحمن (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان)
 13. دکتر بوذرجمهری- فتح الله (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد)                  
 14. دكتر پور يعقوب-غلامرضا (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران)                
 15. دکتر تاجیک- رضا (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک)                         
 16. دكتر تيرگر- آرام (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل)                              
 17. دكتر جعفري- محمد جواد (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)                  
 18. دكتر جنيدي- احمد (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران)
 19. دکتر جهانگیری- مهدی (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکیشیراز)                      
 20. دكتر چوبينه- عليرضا (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز)                        
 21. دكتر حبيبي- احسان الله (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)                      
 22. دكتر حضرتي- صادق  (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل)                      
 23. مهندس حسيني -حامد (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند)
 24. مهندس حکم آبادی- رجبعلی (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی)       
 25. مهندس حکمت شعار- رضا(عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار)  
 26. مهندس حلواني - غلامحسين  (عضو هیأت علمی و استادیار دانشگاه علوم پزشکییزد)                  
 27. دكتر خاني جزني- رضا (ریاست دانشکده سلامت ، ایمنی ومحیط زیست)                      
 28. دكتر خوانين - علي (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس)                  
 29. دكتر ذاكريان- سيد ابوالفضل  (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران)             
 30. دكتر رشيدي- رجب (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی خرم آباد)                           
 31. دكتر رضا زاده آذري - منصور  (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
 32. دکتر رسول زاده- یحیی (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز)
 33. دکتر زارع- مهدی  (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان)
 34.  دکتر زارع سخویدی- محمد جواد (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد)     
 35. دكتر زمانيان- زهرا (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز)
 36. دكتر سرمدي- محمد مهدي (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی  کرمانشاه)
 37. دکتر سهرابی - محمد مهدی(متخصص طب کار و معاون فنی بهداشت حرفه ای و طب کار مرکز سلامت)
 38. دكتر شاه طاهري- سيد جمال الدين (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران)  
 39. دکتر صابری- حمید رضا (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان)
 40. دکتر صادق نیت- خسرو (رئیس مرکز سلامت و محیط کار وزارت بهداشت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران)
 41. دكتر صادقي نائيني- حسن (عضو هیأت علمی دانشگاه  علم وصنعت)                   
 42. دكتر صديقي - عليرضا  (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران)
 43. دكتر عليمحمدي- ايرج  (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران)                     
 44. دکتر عزتیان- رضا (رئیس اداره خدمات بهداشت حرفه ای و مشاغل خاص وزارت بهداشت)                      
 45. دكتر فرشاد- علي اصغر (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران)
 46. مهندس فاني - محمد جواد (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد)                    
 47. دکتر فقیهی- علی (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان)
 48. مهندس فلاح- حسین (عضو گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد)  
 49. دكتر قاسم خاني- مهدي  (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران)
 50. مهندس قلعه نوعی- مهران (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین)   
 51. دكتر قرباني شهنا- فرشيد (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان)
 52. دکتر قطبی- محمدرضا (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان)
 53. مهندس کارگر - فاطمه (عضو گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد)
 54. دکتر کریمی - علی (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز)                         
 55. دكتر كوهپايي -عليرضا (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم)                   
 56. دكتر گلبابايي- فريده (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران)                      
 57. دكتر گلمحمدي- رستم (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان)
 58. دکتر لحمی- محمد علی (عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران)
 59. دکتر لوک زاده- زیبا (عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد)
 60. مهندس متین- امیر حسین (عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران)            
 61. دكتر محبي- ايرج (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه)                          
 62. دكتر محمد فام- ايرج  (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان)                   
 63. دكتر محمديان- محمود (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ساری)
 64. دکتر مسئغاثی- مهرداد (عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد)
 65. دکتر مصدق- محمد حسین (عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد)                   
 66. دكتر مرتضوي- سيد باقر (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس)                
 67. مهندس مرتضوی- مرتضی (عضو گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد)  
 68. دكتر مطلبي- مسعود (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان)                     
 69. دكتر مظلومي- عادل (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران)               
 70. دكتر معتمد زاده- مجيد (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان)                   
 71. دكتر منظم- محمد رضا (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران)
 72. مهندس موسوی فرد- سیده آذر (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز)
 73. مهندس مهدی نیا- محسن (عضو گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی قم)                              
 74. دکتر مهرپرور- امیرهوشنگ (عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد)              
 75. دكتر مهرداد- رامين (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران)
 76. دکتر میرزایی (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان)                     
 77. دكتر ميرمحمدي- سيد جليل (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد)            
 78. دكتر نسل سراجي- جبرائيل  (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران)             
 79. دكتر نصيري- پروين (عضوهیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران)                    
 80. دكتر نظري- جليل (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز)                        
 81. دكتر نقاب- مسعود (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز)
 82. دکتر نیک فرجام- ابولفضل (عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد)              
 83. دكتر نيك پي- احمد (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین)                       
 84. دكتر هاشمي نژاد- ناصر (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان)  
 85. دكتر يار احمدي- رسول (عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران)                  

فهرست اسامی کمیته اجرایی همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار    

 1. دکتر  احرام پوش-  محمد حسن
 2. دکتر برخورداری- ابولفضل
 3. مهندس فلاح- حسین
 4. مهندس حلوانی- غلامحسین
 5. دکتر زارع- محمد جواد
 6. مهندس مرتضوی- مرتضی
 7. دکتر صادق نیت- خسرو
 8. دکتر عزتیان- رضا
 9. دکتر سهرابی- محمد مهدی
 10. مهندس متقی- بی بی زهرا
 11. مهندس نیک نظر- حمیده
 12. مهندس سلطانی- رضیه
 13. مهندس کارگر- فاطمه
 14. مهندس احمدی- فهیمه
 15. مهندس شفیعی زاده- مهدیه
 16. مهندس میهن پور- حمیده
 17. مهندس جعفری- حمید
 18. رحیمی خوشبخت- لیلی
 19. مهندس سید صومه- میر غنی
 20. دکتر ذاکریان- ابولفضل
 21. مهندس ندیری- ناصر
 22. مهندس مصطفایی- مریم
 23. مهندس رضایی- اردوان
 24. امیری مقدم- علی
 25. مهندس ثوابی- علی
 26. مهندس فرهنگ فر-  مجید
 27. دکتر متالهی- احمدرضا
 28. بناپور- ابولفضل
 29. قدیریان- مجید
 30. معینی نسب- ایمان
 31. دکتر نیکوکاران- محمد حسین
 32. دکتر موحدی- محمد رضا
 33. دکتر مظلومی- سید سعید
 34. دکتر حاج محمدی- بهادر
 35. کریمی- فضل الله
 36. امیری- محمد
 37. دکتر اسلامی- علیرضا

Adminica

Adminica is a cleanly coded, beautifully styled, easily customisable, cross-browser compatible Web Application Interface.

Adminica is packed full of features, allowing you unlimited combinations of layouts, controls and styles to ensure you have a trully unique app.

Adminica can scale itself automatically to fit whatever screen resolution the user has. The interface works perfectly all the way down to iPhone size

خروج

شما با موفقیت از سایت پانزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی خارج شدید ....

Registration Form

All the form fields can be just as easily used in a dialog.

Delete File

Please confirm that you want to delete this file.

Adminica

Adminica is a cleanly coded, beautifully styled, easily customisable, cross-browser compatible Web Application Interface.

Adminica is packed full of features, allowing you unlimited combinations of layouts, controls and styles to ensure you have a trully unique app.

Adminica can scale itself automatically to fit whatever screen resolution the user has. The interface works perfectly all the way down to iPhone size

خروج

شما با موفقیت از سایت پانزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی خارج شدید ....

loading

همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار


سیاه آبی Navy Red Green Magenta Brown
طرح چوب| ساده| دانه| کندو|